Киев

О проблемах в различных странах и городах мира
Арина Родионовна
Активный участник
Сообщения: 8907
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 16:23

Киев

Сообщение Арина Родионовна » 22 окт 2016, 16:12

Hoffman писал(а):И еще Виталий Черняховский просил напомнить насчет акции 24 октября 2016 года в 11:00 «Остановите бойню бездомных животных!»:

Дорогие друзья! Убедительно просим найти несколько часов своего времени и прийти 24 октября 2016 года (понедельник) в 11:00 на акцию «Остановите бойню бездомных животных!» возле прокуратуры Шевченковского района г. Киева (ул. Артёма, 89 (недалеко от станции метро «Лукьяновская»)!

Это очень важно!!! Необходимо добиться расследования уголовного дела против главного живодёра Украины Алексея Святогора, уничтожившего более 1000 животных!!!

Уголовное дело против Святогора было открыто ещё 7 сентября, однако за полтора месяца не продвинулось ни на шаг, не допрошен ни один свидетель.

Необходимо также добиться открытия уголовного дела против подельницы Святогора Ирины Кременовской, учёного секретаря Института экономико-правовых исследований Академии наук, которая лично занимается отравлениями бездомных животных и активно пропагандирует уничтожение живых существ на живодёрских сайтах!!!

По части 3 статьи 300 Уголовного кодекса Украины («Пропаганда культа насилия и жестокости») Святогор и Кременовская могут быть приговорены к 5 годам лишения свободы.

Всё, что вы хотите сказать о Святогоре и Кременовской и их деяниях, скажите лично руководителю прокуратуры Роману Гавришу!

Берите с собой на акцию своих игрушечных зверят (мягкие игрушки)!
Телефоны: (044)228-55-33, (068)833-33-33.
ПРОШУ МАКСИМАЛЬНОГО ПЕРЕПОСТА!!!

https://www.facebook.com/Vitaliy.Cherny ... =3&theater

Арина Родионовна
Активный участник
Сообщения: 8907
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 16:23

Киев

Сообщение Арина Родионовна » 23 окт 2016, 09:43

С.Лаврикова.
Киев.

Изображение

Арина Родионовна
Активный участник
Сообщения: 8907
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 16:23

Киев

Сообщение Арина Родионовна » 23 окт 2016, 09:45

С.Лаврикова.
Киев.

Изображение
Изображение

Аватара пользователя
Monde
Site Admin
Сообщения: 8297
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 16:09
Откуда: Terra

Киев

Сообщение Monde » 24 окт 2016, 14:17

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

The National Academy of Sciences of Ukraine
INSTITUTE OF ECONOMIC AND LEGAL RESEARCH

01032, м. Київ 32, бульвар Тараса Шевченка, 60
E-mail: oflfice.iepd@nas.gov.ua. http://www.iepd.dn.ua тел. (044) 200-55-68
ЄДРПОУ [Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України] 13530946

№ 299/336 від 12 жовтня 2016 р.

На Ваше звернення від 22.08.2016 р. «Про звільнення з посади вченого секретаря Інституту економіко-правових досліджень НАН України Кременовьскої Ірини Володимирівни», отримане канцелярією Інституту 26 серпня 2016 року (вхідний номер 122/299), повідомляємо наступне.

З метою перевірки інформації, викладеної у зверненні, наказом була створена комісія (наказ № 40-А від 29.08.2016 p.). За результатами перевірки встановлено, що окремі факти знайшли підтвердження. Це стосується, зокрема, використання службового положення під час розміщення наукових праць, які не мають відношення до тематики науково-дослідної роботи Інституту; використання робочого часу та виробничої бази Інституту не за призначенням, а також уникнення обговорення результатів власних досліджень на фаховому рівні; нехтування загальними засадами функціонування наукового співтовариства, а саме: проведення досліджень, які суперечать принципам гуманізму та вчинення інших дій.

Решта фактів, викладених у зверненні, зокрема, використання логотипу НАН України для протиправної діяльності, а саме пропаганди культу насильства і жорстокості і наклепницької діяльності щодо громадян і їх об’єднань, сайту НАН України - для пропаганди жорстокості та закликів до вбивства тварин, наукових журналів - для популяризації догхантерської ідеї, - підтвердження не знайшли (протокол засідання комісії № 1 від 22.09.2016 p.).

Правових підстав для звільнення Кременовської І.В., вичерпний перелік яких наведений у ст.ст. 40, 41 КЗпП України, комісією не виявлено.

Результати перевірки були обговорені на зібранні трудового колективу Інституту (протокол № 5 від 27.09.2016 p.). За результатами обговорення ухвалено рішення вважати неприйнятним жорстоке поводження з тваринами; погодитися з висновком комісії з перевірки інформації щодо Кременовської І.В; визнати, що в діях Кременовської І.В. є ознаки порушення загальних засад моральної поведінки вчених, зазначених у Етичному кодексі ученого України, висловити занепокоєння щодо належного ставлення Кременовської І.В. до проведення науково-дослідної роботи, що може вплинути на якість кінцевого результату, та звернутися з цього приводу до адміністрації.

Додатково повідомляємо, що Кременовську І.В. звільнено за власним бажанням (наказ № 50 від 03.10.2016 p.), у зв’язку з чим виконання обов’язків вченого секретаря Інституту покладено на іншого співробітника.

Директор інституту
член-кореспондент НАПрН України
доктор юридичних наук, профессор
Заслужений юрист України В. А. Устименко

ПЕРЕВОД:

Национальная академия наук Украины
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

The National Academy of Sciences of Ukraine
INSTITUTE OF ECONOMIC AND LEGAL RESEARCH

01032, г. Киев 32, бульвар Тараса Шевченко, 60
E-mail: oflfice.iepd@nas.gov.ua. http://www.iepd.dn.ua тел. (044) 200-55-68
ЕГРПОУ [Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины] 13530946

№ 299/336 от 12 октября 2016

На Ваше обращение от 22.08.2016 г. «Об освобождении от должности ученого секретаря Института экономико-правовых исследований НАН Украины Кременовской Ирины Владимировны», полученное канцелярией Института 26 августа 2016 (входящий номер 122/299), сообщаем следующее.

С целью проверки информации, изложенной в обращении, приказом была создана комиссия (приказ № 40-А от 29.08.2016 p.). По результатам проверки установлено, что отдельные факты нашли подтверждение.

Это касается, в частности, использования служебного положения при размещении научных работ, которые не имеют отношения к тематике научно-исследовательской работы Института; использования рабочего времени и производственной базы Института не по назначению, а также уклонения от обсуждения результатов собственных исследований на профессиональном уровне; пренебрежение общими принципами функционирования научного сообщества, а именно: проведение исследований, которые противоречат принципам гуманизма и совершение других действий.

Остальные фактов, изложенных в обращении, в частности, использование логотипа НАН Украины для противоправной деятельности, а именно пропаганды культа насилия и жестокости и клеветнической деятельности в отношении граждан и их объединений, сайта НАН Украины - для пропаганды жестокости и призывов к убийству животных, научных журналов - для популяризации догхантерской идеи - подтверждения не нашли (протокол заседания комиссии № 1 от 22.09.2016 p.).

Правовых оснований для освобождения Кременовской И. В., исчерпывающий перечень которых приведен в ст 40, 41 КЗоТ Украины, комиссией не выявлено.

Результаты проверки были обсуждены на собрании трудового коллектива Института (протокол № 5 от 27.09.2016 p.). По результатам обсуждения принято решение считать неприемлемым жестокое обращение с животными; согласиться с выводом комиссии по проверке информации о Кременовской И.В.; признать, что в действиях Кременовской И.В. есть признаки нарушения общих принципов нравственного поведения ученых, указанных в этический кодекс ученого Украины, выразить обеспокоенность относительно надлежащего отношения Кременовской И.В. к научно-исследовательской работы, которая может повлиять на качество конечного результата, и обратиться по этому поводу к администрации.

Дополнительно сообщаем, что Кременовская И.В. уволена по собственному желанию (приказ № 50 от 03.10.2016 p.), в связи с чем исполнение обязанностей ученого секретаря Института возложено на другого сотрудника.

Директор института
член-корреспондент НАПрН Украины
доктор юридических наук, профессор
Заслуженный юрист Украины В. А. Устименко

Изображение Изображение
Нет ничего тайного, что не стало бы явным.

Арина Родионовна
Активный участник
Сообщения: 8907
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 16:23

Киев

Сообщение Арина Родионовна » 25 окт 2016, 14:34

Света Лаврикова

ОЧЕНЬ ВАЖНО!

"Прошу всех, кому небезразлична судьба животных, а так же тех, кто подписывал петицию о создании Зоополиции, подъехать завтра в среду 26.10.2016 в 12.30 к Киевсовету по адресу:
Крещатик- 36.


В расширенном заседании постоянной комиссии Киеврады будут рассматривать вопрос нужна ли Зоополиция?

Заместитель Кличко- Владимир Бондаренко - не верит, что столько людей переживают о животных и считает что голоса в петиции о необходимости Зоополиции накручены, и всем, кто подписывал эту петицию "наверное кто-то заплатил".. )))))

Только вопрос- кто? Будущие зоополицейские или сами собаки?))

Говорит, что мы с вами не могли столько голосов собрать на такую проблему!
ПОЗОР ТАКИМ ЧИНОВНИКАМ!!!!

Давайте соберёмся и покажем им, что, мы неравнодушные граждане, нуждаемся в такой структуре!

Нам нужно защищать животных! Как домашних от непутёвых хозяев, так и бездомных - от живодеров

ХВАТИТ СИДЕТЬ ДОМА И ПИСАТЬ КОММЕНТАРИИ О ТОМ, КАК ВАМ ЖАЛКО ЖИВОТНЫХ, ПРИЕЗЖАЙТЕ И ПОКАЖИТЕ СВОЮ ПОЗИЦИЮ!"

Аватара пользователя
Lester
Активный участник
Сообщения: 1524
Зарегистрирован: 03 мар 2013, 23:10

Киев

Сообщение Lester » 28 окт 2016, 00:02

ЖИВОДЕРЫ,ГОРИТЕ В АДУ! Громадянська кампанія

ФОРУМ ПОРЯТУНКУ КИЄВА

Телефон: 228-55- 33 www.forumspaskiev.org.ua e-mail: forumspaskiev@mail.ru

ПРЕС-АНОНС

31 октября 2016 года

11-30 – Зоозащитники вместе со своими собаками проведут возле Министерства внутренних

дел Украины акцию «Не крышуйте живодёров!». В Харькове произошёл очередной жуткий

случай истязания над животными: студентка Харьковского медицинского колледжа

Маргарита Фурман натравила своего бультерьера на котёнка, собака буквально перекусила

беззащитное животное, которое умерло в страшных конвульсиях. Видео расправы Фурман

опубликовала на своей странице в соцсети. Студентка Волынского колледжа Национального

университета пищевых технологий Любовь Таропина и её сожитель Юрий Гнатюк в квартире

жестоко издевались над котёнком, бросая его то в микроволновую печь, то в стиральную

машину, то закрывая его в морозильной камере, и в конце концов выбросили его из окна

многоэтажки. Четверо студентов Александрийского техникума Белоцерковского

национального аграрного университета – первокурсники, будущие врачи ветеринарной

медицины – жестоко убили щенка, содрали с него шкуру и расчленили его. Происходило это

в присутствии их преподавателя. Видеозапись издевательств обнародовали в соцсети

«ВКонтакте». За несколько дней до этого студентка Виктория Ткачук пошла с подружкой и

взяла у волонтёров этого щенка (специально, чтобы убить). Они солгали женщине, у которой

его взяли, что он будет жить у родителей в деревне. Защитники животных требуют привлечь

студентов-живодёров к уголовной ответственности. Организатор акции – зоозащитники

Киева. (ул. Академика Богомольца, 10). Телефоны: (044)228-55- 33, (068)833-33-33.

31 жовтня 2016 року

11-30 – Зоозахисники разом зі своїми собаками проведуть біля Міністерства внутрішніх

справ України акцію «Не кришуйте живодерів!». В Харкові стався черговий жахливий випадок

катування над тваринами: студентка Харківського медичного коледжу Маргарита Фурман

нацькувала свого бультер’єра на котеня, собака буквально перекусила беззахисну тварину,

яка померла в страшних конвульсіях. Відео розправи Фурман опублікувала на своїй сторінці

в соцмережі. Студентка Волинського коледжу Національного університету харчових

технологій Любов Таропіна і її співмешканець Юрій Гнатюк в квартирі жорстоко знущались

над котеням, кидаючи його то в мікрохвильову піч, то в пральну машину, то закриваючи його

у морозильній камері, і врешті-решт викинули його з вікна багатоповерхівки. Четверо

студентів Олександрійського технікуму Білоцерківського національного аграрного

університету – першокурсники, майбутні лікарі ветеринарної медицини – жорстоко вбили

щеня, здерли з нього шкуру і розчленували його. Відбувалося це в присутності їхнього

викладача. Відеозапис знущань оприлюднили в соцмережі «ВКонтакте». За кілька днів до

цього студентка Вікторія Ткачук пішла з подружкою і взяла у волонтерів це щеня (спеціально,

щоб вбити). Вони збрехали жінці, у якої його беруть, що він буде жити у батьків в селі.

Захисники тварин вимагають притягти студентів-живодерів до кримінальної відповідальності.

Організатор акції – зоозахисники Києва. (вул. Академіка Богомольця, 10). Телефони:

(044)228-55- 33, (068)833-33- 33.
"Никто нас не любит,кроме уголовного розыска,который тоже нас не любит."

Аватара пользователя
Lester
Активный участник
Сообщения: 1524
Зарегистрирован: 03 мар 2013, 23:10

Киев

Сообщение Lester » 31 окт 2016, 23:58

Громадянська кампанія

ФОРУМ ПОРЯТУНКУ КИЄВА

Телефон: 228-55- 33 http://www.forumspaskiev.org.ua e-mail: forumspaskiev@mail.ru

ПРЕС-АНОНС

2 ноября 2016 года

14-00 – Возле Шевченковского районного суда г. Киева начнётся акция

защитников животных «Когда остановите живодёров?». Шевченковский

райсуд (судья Олег Линник) рассмотрит уголовное дело убийцы собак

(догхантера) Алексея Святогора против зоозащитницы Алины Костенко.

На телевизионной программе зоозащитница Алина Костенко якобы

ударила по лицу убийцу собак (догхантера) Святогора. По

сфабрикованному уголовному делу по статье «Хулиганство» Алине

Костенко угрожает срок 4 года лишения свободы. Кроме того, Святогор

требует с Алины Костенко 50 тысяч гривен морального ущерба.

Организатор акции – зоозащитники Киева. В 15:00 – начало заседания

суда. (ул. Смирнова-Ласточкина, 10-б, каб. 56). Телефоны: (044)228-55-

33, (068)833-33-33.

2 листопада 2016 року

14-00 – Біля Шевченківського районного суду м. Києва почнеться акція

захисників тварин «Коли зупините живодерів?». Шевченківський райсуд

(суддя Олег Лінник) розгляне кримінальну справу вбивці собак

(догхантера) Олексія Святогора проти зоозахисниці Аліни Костенко. На

телевізійній програмі зоозахисниця Аліна Костенко нібито вдарила по

обличчю вбивцю собак (догхантера) Святогора. По сфабрикованій

кримінальній справі по статті «Хуліганство» Аліні Костенко погрожує

строк 4 роки позбавлення волі. Крім того, Святогор вимагає з Аліни

Костенко 50 тисяч гривень моральної шкоди. Організатор акції –

зоозахисники Києва. В 15:00 – початок засідання суду. (вул. Смирнова-

Ласточкіна, 10-б, каб. 56). Телефони: (044)228-55- 33, (068)833-33- 33.
"Никто нас не любит,кроме уголовного розыска,который тоже нас не любит."

Аватара пользователя
Lester
Активный участник
Сообщения: 1524
Зарегистрирован: 03 мар 2013, 23:10

Киев

Сообщение Lester » 03 ноя 2016, 23:27

Громадянська кампанія

ФОРУМ ПОРЯТУНКУ КИЄВА

Телефон: 228-55- 33 www.forumspaskiev.org.ua e-mail: forumspaskiev@mail.ru

ПРЕС-АНОНС

7 ноября 2016 года

11-30 – Возле здания Комитетов Верховной Рады начнётся акция

«Депутаты! Остановите бойню бездомных животных!». Зоозащитники

требуют немедленно принять законопроект № 5199-1 об усилении

ответственности за жестокое обращение с животными, который

устанавливает наказание до 4 лет лишения свободы. На акцию

приглашены авторы законопроекта № 5199-1 – депутаты Верховной

Рады Руслан Сидорович и Александр Опанасенко. Организатор акции –

зоозащитники Киева. (Сбор участников акции – возле Дома писателей

(ул. Банковая, 2)). Телефоны: (044)228-55- 33, (068)833-33-33.

7 листопада 2016 року

11-30 – Біля будівлі Комітетів Верховної Ради України почнеться акція

«Депутати! Зупиніть бійню бездомних тварин!». Зоозахисники вимагають

негайно прийняти законопроект № 5199-1 про посилення

відповідальності за жорстоке поводження з тваринами, який встановлює

покарання до 4 років позбавлення волі. На акцію запрошені автори

законопроекту № 5199-1 – депутати Верховної Ради Руслан Сидорович і

Олександр Опанасенко. Організатор акції – зоозахисники Києва. (Збір

учасників акції – біля Будинку письменників (вул. Банкова, 2)). Телефони:

(044)228-55- 33, (068)833-33- 33.
"Никто нас не любит,кроме уголовного розыска,который тоже нас не любит."

Арина Родионовна
Активный участник
Сообщения: 8907
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 16:23

Киев

Сообщение Арина Родионовна » 06 ноя 2016, 13:07

Виталий Черняховский.

"Дорогие друзья!


Убедительно просим найти несколько часов своего времени и прийти 7 ноября 2016 года (понедельник) в 11:00 на акцию «Депутаты! Остановите бойню бездомных животных!» возле Комитетов Верховной Рады!

Сбор участников акции – возле Дома писателей (ул. Банковая, 2 (недалеко от верхнего выхода станции метро «Крещатик»)).

Это очень важно!


Необходимо добиться немедленного принятия законопроектов № 5119-1 и № 5199-1 об усилении уголовной ответственности за жестокое обращение с животными, который устанавливает наказание до 8 лет лишения свободы!

Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности и Главное научно-экспертное управление жёстко блокируют принятие любых законопроектов, направленных на усилении уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.

За два года полномочий Верховной Рады нынешнего созыва ни один из восьми зоозащитных законопроектов не был даже внесён в повестку дня Комитета.

На акцию приглашены авторы законопроектов – депутаты Верховной Рады Андрей Немировский, Руслан Сидорович, Александр Опанасенко".

Телефоны:
(044)228-55-33, (068)833-33-33.

Арина Родионовна
Активный участник
Сообщения: 8907
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 16:23

Киев

Сообщение Арина Родионовна » 08 ноя 2016, 14:44

Виталий Черняховский.

"16 ноября 2016 года начнут судить серийного живодёра-отравителя Александра Короля, отравившего 7 собак в Ботаническом саду им. академика Александра Фомина!

Дело дошло до суда только благодаря неравнодушным и самоотверженным людям, которые в мороз и зной отстояли 6 (!!!) акций возле прокуратуры, полиции и экспертного института.

Теперь только от вас зависит, понесёт ли наказание маньяк-живодёр А.Король!

Дорогие друзья! Убедительно просим 16 ноября 2016 года (среда) в 8:30 прийти к Шевченковскому районному суду г. Киева (ул. Смирнова-Ласточкина, 10-б) (станция метро «Золотые ворота»)) на акцию «Живодёров – долой!»

Телефоны:
(044)228-55-33, (068)833-33-33.

ПРОШУ МАКСИМАЛЬНОГО ПЕРЕПОСТА!

Аватара пользователя
Lester
Активный участник
Сообщения: 1524
Зарегистрирован: 03 мар 2013, 23:10

Киев

Сообщение Lester » 10 ноя 2016, 22:42

Громадянська кампанія

ФОРУМ ПОРЯТУНКУ КИЄВА

Телефон: 228-55- 33 www.forumspaskiev.org.ua e-mail: forumspaskiev@mail.ru

ПРЕС-АНОНС

16 ноября 2016 года

8-30 – Возле Шевченковского районного суда г. Киева начнётся акция

защитников животных «Живодёров – долой!». Шевченковский райсуд

(судья Олег Линник) рассмотрит уголовное дело против серийного

живодёра-отравителя Александра Короля, отравившего 7 собак в

Ботаническом саду им. академика Александра Фомина. Своих жертв

Король добивал ножом. Организатор акции – зоозащитники Киева. В

9:00 – начало заседания суда. (ул. Смирнова-Ласточкина, 10-б, каб. 56).

Телефоны: (044)228-55- 33, (068)833-33-33.

16 листопада 2016 року

8-30 – Біля Шевченківського районного суду м. Києва почнеться акція

захисників тварин «Живодерів – геть!». Шевченківський райсуд (суддя

Олег Лінник) розгляне кримінальну справу проти серійного живодера-

отруйника Олександра Короля, що отруїв 7 собак в Ботанічному саду ім.

академіка Олександра Фоміна. Своїх жертв Король добивав ножем.

Організатор акції – зоозахисники Києва. В 9:00 – початок засідання суду.

(вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-б, каб. 56). Телефони: (044)228-55- 33,

(068)833-33- 33.
"Никто нас не любит,кроме уголовного розыска,который тоже нас не любит."

Аватара пользователя
Lester
Активный участник
Сообщения: 1524
Зарегистрирован: 03 мар 2013, 23:10

Киев

Сообщение Lester » 12 ноя 2016, 00:46

Громадянська кампанія

ФОРУМ ПОРЯТУНКУ КИЄВА

Телефон: 228-55- 33 www.forumspaskiev.org.ua e-mail: forumspaskiev@mail.ru

ПРЕС-АНОНС

14 ноября 2016 года

10-00 – Зоозащитники вместе с игрушечными зверятами начнут

пикетирование Согласительного совета Верховной Рады. Девиз акции:

«Прекратите живодёрство!». Зоозащитники требуют немедленно

принять законопроект  № 5119-1 об усилении уголовной ответственности

за жестокое обращение с животными, который устанавливает наказание

до 8 лет лишения свободы. В акции примет участие автор законопроекта

– депутат Верховной Рады Андрей Немировский. Организатор акции –

зоозащитники Киева. (ул. Грушевского, 18/2). Телефоны: (044)228-55- 33,

(068)833-33-33.

14 листопада 2016 року

10-00 – Зоозахисники разом з іграшковими звірятами почнуть

пікетування Погоджувальної ради Верховної Ради. Девіз акції:

«Припиніть живодерство!». Зоозахисники вимагають негайно прийняти

законопроект № 5119-1 про посилення кримінальної відповідальності за

жорстоке поводження з тваринами, який встановлює покарання до 8

років позбавлення волі. В акції візьме участь автор законопроекта –

депутат Верховної Ради Андрій Немировський. Організатор акції –

зоозахисники Києва. (вул. Грушевського, 18/2). Телефони: (044)228-55-

33, (068)833-33- 33.
"Никто нас не любит,кроме уголовного розыска,который тоже нас не любит."

Арина Родионовна
Активный участник
Сообщения: 8907
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 16:23

Киев

Сообщение Арина Родионовна » 13 ноя 2016, 12:38

Lester писал(а):Громадянська кампанія

ФОРУМ ПОРЯТУНКУ КИЄВА

Телефон: 228-55- 33 http://www.forumspaskiev.org.ua e-mail: forumspaskiev@mail.ru

ПРЕС-АНОНС

14 ноября 2016 года

10-00 – Зоозащитники вместе с игрушечными зверятами начнут

пикетирование Согласительного совета Верховной Рады. Девиз акции:

«Прекратите живодёрство!». Зоозащитники требуют немедленно

принять законопроект  № 5119-1 об усилении уголовной ответственности

за жестокое обращение с животными, который устанавливает наказание

до 8 лет лишения свободы. В акции примет участие автор законопроекта

– депутат Верховной Рады Андрей Немировский. Организатор акции –

зоозащитники Киева. (ул. Грушевского, 18/2). Телефоны: (044)228-55- 33,

(068)833-33-33.

14 листопада 2016 року

10-00 – Зоозахисники разом з іграшковими звірятами почнуть

пікетування Погоджувальної ради Верховної Ради. Девіз акції:

«Припиніть живодерство!». Зоозахисники вимагають негайно прийняти

законопроект № 5119-1 про посилення кримінальної відповідальності за

жорстоке поводження з тваринами, який встановлює покарання до 8

років позбавлення волі. В акції візьме участь автор законопроекта –

депутат Верховної Ради Андрій Немировський. Організатор акції –

зоозахисники Києва. (вул. Грушевського, 18/2). Телефони: (044)228-55-

33, (068)833-33- 33.

Арина Родионовна
Активный участник
Сообщения: 8907
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 16:23

Киев

Сообщение Арина Родионовна » 13 ноя 2016, 12:40

Lester писал(а):Громадянська кампанія

ФОРУМ ПОРЯТУНКУ КИЄВА

Телефон: 228-55- 33 http://www.forumspaskiev.org.ua e-mail: forumspaskiev@mail.ru

ПРЕС-АНОНС

16 ноября 2016 года

8-30 – Возле Шевченковского районного суда г. Киева начнётся акция

защитников животных «Живодёров – долой!». Шевченковский райсуд

(судья Олег Линник) рассмотрит уголовное дело против серийного

живодёра-отравителя Александра Короля, отравившего 7 собак в

Ботаническом саду им. академика Александра Фомина. Своих жертв

Король добивал ножом. Организатор акции – зоозащитники Киева. В

9:00 – начало заседания суда. (ул. Смирнова-Ласточкина, 10-б, каб. 56).

Телефоны: (044)228-55- 33, (068)833-33-33.

16 листопада 2016 року

8-30 – Біля Шевченківського районного суду м. Києва почнеться акція

захисників тварин «Живодерів – геть!». Шевченківський райсуд (суддя

Олег Лінник) розгляне кримінальну справу проти серійного живодера-

отруйника Олександра Короля, що отруїв 7 собак в Ботанічному саду ім.

академіка Олександра Фоміна. Своїх жертв Король добивав ножем.

Організатор акції – зоозахисники Києва. В 9:00 – початок засідання суду.

(вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-б, каб. 56). Телефони: (044)228-55- 33,

(068)833-33- 33.

Аватара пользователя
Lester
Активный участник
Сообщения: 1524
Зарегистрирован: 03 мар 2013, 23:10

Киев

Сообщение Lester » 15 ноя 2016, 18:19

Громадянська кампанія

ФОРУМ ПОРЯТУНКУ КИЄВА

Телефон: 228-55- 33 www.forumspaskiev.org.ua e-mail: forumspaskiev@mail.ru

ПРЕС-АНОНС

16 ноября 2016 года

13-30 – Возле Деснянского районного суда г. Киева начнётся акция «Остановите

застройщиков, уничтожающих Киевский зоопарк!». Деснянский райсуд (судья

Алексей Шевчук) рассмотрит дело о взыскании в пользу депутата Киевсовета,

застройщика Вячеслава Непопа 100 тысяч гривен с активистов, протестующих

против незаконной застройки непосредственно над вольерами для животных

Киевского зоопарка. Застройщик – коммунальное предприятие КГГА

«Житлоинвестбуд-УКБ» (бессменным директором которого является Вячеслав

Непоп) – подал судебный иск против природоохранника Виталия Черняховского о

возмещении морального ущерба на сумму 100 тысяч гривен и о защите деловой

«репутации». Суть причинённого морального ущерба, по мнению Вячеслава Непопа,

– в заметке Виталия Черняховского, размещённой в социальной сети «Фейсбук», где

сказано, что «строит Непоп даже без договора аренды земельного участка». Также в

заметке подчёркивается, что «из-за незаконной застройки Непопа треснул жилой

дом в Тбилисском переулке, а Киевский зоопарк – единственный в Киеве – может

быть уничтожен». В 14:30 – начало заседания суда. (просп. Владимира

Маяковского, 5-в, каб. 17). Телефоны: (044)228-55- 33, (068)833-33-33.

16 листопада 2016 року

13-30 – Біля Деснянського районного суду м. Києва почнеться акція «Зупиніть

забудовників, які знищують Київський зоопарк!». Деснянський райсуд (суддя Олексій

Шевчук) розгляне справу про стягнення на користь депутата Київради, забудовника

В’ячеслава Непопа 100 тисяч гривень з активістів, які протестують проти незаконної

забудови безпосередньо над вольєрами для тварин Київського зоопарку. Забудовник

– комунальне підприємство КМДА «Житлоінвестбуд-УКБ» (беззмінним директором

якого є В’ячеслав Непоп) – подав судовий позов проти природоохоронця Віталія

Черняховського про відшкодування моральної шкоди на суму 100 тисяч гривень і про

захист ділової «репутації». Суть заподіяної моральної шкоди, на думку В’ячеслава

Непопа, – в замітці Віталія Черняховського, розміщеної у соціальній мережі

«Фейсбук», де сказано, що «будує Непоп навіть без договору оренди земельної

ділянки». Також в замітці підкреслюється, що «через незаконну забудову Непопа

тріснув житловий будинок в Тбіліському провулку, а Київський зоопарк – єдиний в

Києві – може бути знищений». В 14:30 – початок засідання суду. (просп. Володимира

Маяковського, 5-в, каб. 17). Телефони: (044)228-55- 33, (068)833-33- 33.
"Никто нас не любит,кроме уголовного розыска,который тоже нас не любит."


Вернуться в «Страны. Города. Проблемы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость

cron
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru