ЗАКОН УКРАЇНИ «Про захист тварин від жорстокого поводження»

Практика решения вопросов жестокого обращения с животными в мире
Аватара пользователя
Monde
Site Admin
Сообщения: 8332
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 16:09
Откуда: Terra

Сообщение Monde » 31 янв 2012, 13:10

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про захист тварин від жорстокого поводження»

N 3447-IV, 21.02.2006, Закон, Верховна Рада України
Про захист тварин від жорстокого поводження
(діє)


( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 27, ст.230 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 1759-VI від 15.12.2009, ВВР, 2010, N 9, ст.76 )
Цей Закон спрямований на захист від страждань і загибелі тварин унаслідок жорстокого поводження з ними, захист їх природних прав та укріплення моральності й гуманності суспільства.
Нет ничего тайного, что не стало бы явным.

Аватара пользователя
Monde
Site Admin
Сообщения: 8332
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 16:09
Откуда: Terra

Сообщение Monde » 31 янв 2012, 13:35

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про захист тварин від жорстокого поводження»

N 3447-IV, 21.02.2006, Закон, Верховна Рада України
Про захист тварин від жорстокого поводження
(діє)


( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 27, ст.230 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 1759-VI від 15.12.2009, ВВР, 2010, N 9, ст.76 )
Цей Закон спрямований на захист від страждань і загибелі тварин унаслідок жорстокого поводження з ними, захист їх природних прав та укріплення моральності й гуманності суспільства.


Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

тварини - біологічні об'єкти, що відносяться до фауни: сільськогосподарські, домашні, дикі, у тому числі домашня і дика птиця, хутрові, лабораторні, зоопаркові, циркові;

дикі тварини - тварини, природним середовищем існування яких є дика природа, у тому числі ті, які перебувають у неволі чи напіввільних умовах;

домашні тварини - собаки, коти та інші тварини, що протягом тривалого історичного періоду традиційно утримуються і розводяться людиною, а також тварини видів чи порід, штучно виведених людиною для задоволення естетичних потреб і потреб у спілкуванні, що, як правило, не мають життєздатних диких популяцій, які складаються з особин з аналогічними морфологічними ознаками, та існують тривалий час у їх природному ареалі;

сільськогосподарські тварини - тварини, що утримуються та розводяться людиною для отримання продуктів і сировини тваринного походження;

безпритульні тварини - домашні тварини, що залишилися без догляду людини або утворили напіввільні угруповання, здатні розмножуватися поза контролем людини;

експериментальна тварина - тварина, що використовується для проведення наукових дослідів, експериментів;

евтаназія - гуманні методи умертвіння тварин, що виключають їх передсмертні страждання;

жорстоке умертвіння тварин - умертвіння тварин без застосування знеболюючих засобів, що запобігають відчуттю тваринами болю і страху;

біостерилізація - позбавлення тварини хірургічним шляхом здатності до відтворення потомства (репродуктивної здатності);

жорстоке поводження з тваринами - знущання над тваринами, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацькування тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів;

гуманне ставлення до тварин - дії, що відповідають вимогам захисту тварин від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, сприяння їх благу, покращання якості їх життя тощо;

карантинний майданчик - спеціально обладнані приміщення або частини приміщень, які призначені для тимчасового утримання домашніх тварин у разі їх вилову чи тимчасової ізоляції;

утримання в домашніх умовах - обмеження природної волі домашніх тварин, що виключає їх вільне переміщення за межами квартири, подвір'я окремого будинку;

притулки для тварин - неприбуткові установи, спеціально призначені та облаштовані для утримання безпритульних тварин.

Стаття 2. Нормативно-правове регулювання захисту тварин від жорстокого поводження

Нормативно-правове регулювання захисту тварин від жорстокого поводження здійснюється цим Законом, законами України "Про тваринний світ", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про ветеринарну медицину", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про захист населення від інфекційних хвороб" та іншими нормативно-правовими актами, що прийняті відповідно до нього.

Якщо міжнародним договором України встановлені інші правила щодо захисту тварин від жорстокого поводження, ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються правила міжнародного договору України.

Стаття 3. Сфера дії цього Закону
Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у зв'язку з утриманням тварин та поводженням із ними фізичних та юридичних осіб.

Дія цього Закону не поширюється на установи Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону, центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.

Дія цього Закону поширюється на такі види діяльності:

скотарство, включаючи племінне скотарство;
поводження з тваринами на території державних природних заповідників та на інших особливо охоронюваних природних територіях;
мисливство, мисливське господарство, рибальство;
утримання домашніх тварин і племінна робота з ними;
використання тварин у цирках, зоопарках, на виставках та інших видовищних заходах;
використання тварин у спорті, у сфері відпочинку і розваг людей;
використання тварин у науково-дослідних і навчальних цілях, у тестуванні;
використання тварин у виробництві, у тому числі у виробництві біологічних препаратів;
інші види діяльності, де здійснюється вплив на тварин.
Дія цього Закону поширюється на поводження з тваринами незалежно від форми власності та інших речових прав на них.

Стаття 4. Основні принципи захисту тварин від жорстокого поводження

Поводження з тваринами ґрунтується на таких принципах:

жорстоке поводження з тваринами є несумісним з вимогами моральності та гуманності, спричиняє моральну шкоду людині;
забезпечення умов життя тварин, які відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям;
право власності та інші речові права на тварин у разі жорстокого поводження з ними можуть бути припинені відповідно до цього Закону;

заборона жорстоких методів умертвіння тварин;

відповідальність за жорстоке поводження з тваринами;

утримання і поводження з домашніми тваринами без мети заподіяння шкоди як оточуючим, так і самій тварині.

Стаття 5. Заборона пропаганди жорстокого поводження з тваринами

Забороняються пропаганда жорстокого поводження з тваринами, заклики до жорстокого поводження з ними, а також пропаганда мисливства в системі дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної і вищої освіти.

Забороняється використання в розважальних або комерційних цілях матеріалів, що демонструють жорстоке поводження з тваринами.

Стаття 6. Виховання гуманного ставлення до тварин

Виховання гуманного ставлення до тварин є важливою складовою етичного, культурного та екологічного виховання громадян.

Виховання гуманного ставлення до тварин передбачає формування високого рівня еколого-етичної свідомості та культури громадян.

Виховання гуманного ставлення до тварин забезпечується шляхом викладання курсів з екологічної етики та гуманного ставлення до тварин у дошкільних навчальних закладах, у системі загальної середньої, професійно-технічної і вищої освіти.

Розділ II

ПРАВИЛА УТРИМАННЯ ТВАРИН, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЖОРСТОКІСТЬ

Стаття 7. Загальні правила утримання тварин, що виключають жорстокість

Умови утримання тварин повинні відповідати їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям.
Умови утримання тварин повинні задовольняти їх природні потреби в їжі, воді, сні, рухах, контактах із собі подібними, у природній активності та інші потреби.

Кількість тварин, що утримуються, обмежується можливістю забезпечення їм умов утримання відповідно до вимог цього Закону.

Місце утримання тварин повинно бути оснащено таким чином, щоб забезпечити необхідні простір, температурно-вологісний режим, природне освітлення, вентиляцію та можливість контакту тварин із природним для них середовищем.

Утримання тварин у дитячих закладах допускається за умови забезпечення постійного догляду за тваринами відповідно до вимог цього Закону.

Стаття 8. Особливості утримання диких тварин у неволі

Утримання диких тварин у неволі допускається, якщо створені умови, що відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям.

Утримання диких тварин у неволі без створення відповідних умов не допускається.

Утримання диких тварин у неволі допускається за наявності дозволу, що видається центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища.

Утримання диких тварин у неволі без дозволу допускається в разі тимчасового утримання врятованої постраждалої тварини.
Допускається утримання дрібних диких тварин, які традиційно утримуються людьми в неволі і можуть бути забезпечені умовами утримання відповідно до вимог цього Закону.

Стаття 9. Особливості утримання домашніх тварин


Особа, яка утримує домашню тварину, зобов'язана:

забезпечити домашній тварині необхідні умови, що відповідають її біологічним, видовим та індивідуальним особливостям, відповідно до вимог цього Закону;

дотримуватися санітарно-гігієнічних норм експлуатації жилого приміщення, де утримується домашня тварина (місце постійного утримання), та норм співжиття.

Правила утримання домашніх тварин установлюються органами місцевого самоврядування.


Особи, які утримують домашніх тварин, мають право з'являтися з ними поза місцями їх постійного утримання (супроводжувати їх).
Супроводжувати домашню тварину може особа, яка досягла 14-річного віку.

Особа, яка супроводжує тварину, зобов'язана забезпечити:


безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною домашньою твариною;
безпеку супроводжуваної домашньої тварини;
безпеку дорожнього руху при проходженні з домашньою твариною біля транспортних шляхів і при їх переході шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою.

При супроводженні домашніх тварин не допускається залишати їх без нагляду.

Дозволяється утримувати:

домашніх тварин - у квартирах, де проживає кілька сімей, - лише за письмовою згодою всіх мешканців квартири. При цьому не дозволяється утримувати домашніх тварин у місцях загального користування;

домашніх тварин - у "зоокутках" дитячих, освітніх, наукових, санаторно-курортних і оздоровчих закладів - з дозволу відповідного органу за погодженням з органами державної санітарно-епідеміологічної служби та ветеринарної медицини;

домашніх тварин - у вільному вигулі на ізольованій, добре огородженій території (в ізольованому приміщенні) на прив'язі або без неї;

домашніх тварин - юридичними особами: для охорони - в обладнаних приміщеннях або на прив'язі; для дослідної мети - у вольєрах, біологічних клініках (віваріях) або в розплідниках;

собак - без повідків і намордників під час оперативного використання правоохоронними органами, собак спеціального призначення, а також собак під час муштри, на полюванні, на навчально-дресирувальних майданчиках.

Фізичні та юридичні особи, які утримують домашніх тварин, зобов'язані дотримуватися вимог нормативно-правових актів, зазначених у статті 2 цього Закону, санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм та правил, а також не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб та не створювати загрози безпеці людей, а також інших тварин.

Стаття 10. Ветеринарне обслуговування тварин

Особа, яка утримує тварину, зобов'язана забезпечити своєчасне надання їй ветеринарної допомоги.
У разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання особа, яка її утримує, зобов'язана негайно ізолювати таку тварину і звернутися до ветеринарного лікаря.
Ветеринарні процедури щодо тварин можуть здійснювати тільки особи, які мають відповідну фахову освіту.
Ветеринарне обслуговування повинно включати послуги з евтаназії тварин або новонародженого приплоду тварин.

Стаття 11. Транспортування тварин

При транспортуванні тварин повинні задовольнятися їх потреби в їжі та воді, а також має бути забезпечений захист від шкідливого для них зовнішнього впливу.
Транспортний засіб, призначений для перевезення тварин, повинен бути спеціально оснащений для того, щоб виключати травмування або загибель тварин.
При завантаженні і розвантаженні тварин мають використовуватися пристрої і прийоми, що виключають травмування і загибель тварин.
Транспортування тварин різних видів проводиться роздільно, за винятком таких їх видів, які природно контактують один з одним або є нейтральними один до одного.
Загиблі тварини і ті, що не підлягають подальшому транспортуванню, повинні бути усунуті від інших на першій же стоянці.
Правила транспортування тварин затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Перевезення тварин у транспорті загального користування здійснюється відповідно до правил перевезення тварин у транспорті загального користування.

Стаття 12. Особливості права власності та інших речових прав на тварин

Право власності або інші речові права особи, яка утримує тварину, обмежені обов'язком дотримання норм і вимог цього Закону.
Право власності та інші речові права на тварин у разі жорстокого поводження з ними можуть бути припинені за рішенням суду шляхом їх оплатного вилучення або конфіскації.
Угоди, укладені особою, яка не досягла 18 років, з набуття або передачі права власності чи іншого речового права на тварину можуть бути визнані недійсними за рішенням суду, якщо такі угоди укладені без згоди батьків цієї особи або осіб, що їх замінюють.
Шкода, заподіяна особі або майну фізичної особи, а також шкода, заподіяна майну юридичної особи твариною, підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка її утримує.

Стаття 13. Умови угод, предметом яких є тварини

Продаж з попереднім виставленням пропонованих тварин для показу покупцям допускається в разі дотримання вимог цього Закону.
Продавець тварини зобов'язаний забезпечити покупця достовірною інформацією про вид, породу, стан здоров'я та інші якості тварини, а також про умови її утримання.
Якщо продається дика тварина з числа видів, що занесені до Червоної книги України або підлягають охороні відповідно до чинних міжнародних договорів України, інша дика тварина, продавець тварини зобов'язаний також надати покупцеві документ, що засвідчує законність набуття такої тварини у власність.
Дарування тварин допускається після попереднього погодження з майбутнім власником.

( Статтю 14 виключено на підставі Закону N 1759-VI від 15.12.2009 )

Стаття 15. Притулки для тварин

Для утримання безпритульних тварин створюються притулки для тварин.
Притулки для тварин можуть створюватися органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, громадськими і благодійними організаціями та фізичними особами.
Притулки для тварин проводять свою діяльність за рахунок коштів їх власників, а також будь-яких інших не заборонених законом джерел.
Місцеві бюджети можуть передбачати кошти на створення притулків для тварин та відшкодування витрат притулкам по утриманню тварин незалежно від форм власності.
Положення про притулок для тварин затверджується центральним органом виконавчої влади з питань ветеринарної медицини.

Стаття 16. Регулювання чисельності диких тварин і тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини

Регулювання чисельності диких тварин і тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини, здійснюється методами біостерилізації або біологічно обґрунтованими методами, а в разі неможливості їх застосування - методами евтаназії.

Стаття 17. Умертвіння тварин

Умертвіння тварин допускається:

для одержання господарсько корисної продукції;
для припинення страждань тварин, якщо вони не можуть бути припинені в інший спосіб;
за необхідності умертвіння новонародженого приплоду тварин;
при регулюванні чисельності диких тварин і тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини;
за необхідності умертвіння окремих тварин, які хворі на сказ чи на інше особливо небезпечне захворювання або є носіями особливо небезпечного захворювання;
за необхідності оборони від нападу тварини, якщо життя або здоров'я людей знаходиться в небезпеці.
При умертвінні тварин мають дотримуватися такі вимоги:
умертвіння проводиться методами, що виключають передсмертні страждання тварин;
приміщення, де проводиться умертвіння, повинно бути відокремлене від приміщення, де утримуються інші тварини;
забороняється застосовувати негуманні методи умертвіння тварин, що призводять до загибелі від задушшя, електричного струму, больових ін'єкцій, отруєння, курареподібних препаратів, перегріву, та інші больові методи;
переробка тварин дозволяється тільки після їх умертвіння;
умертвіння тварин, що страждають, проводиться негайно, якщо їх страждання неможливо припинити іншим чином.

Розділ III

ПРАВИЛА ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЖОРСТОКІСТЬ

Стаття 18. Загальні правила поводження з тваринами, що виключають жорстокість

При поводженні з тваринами не допускається:

використання оснащень, інвентарю, що травмують тварин;
примушування тварин до виконання неприродних для них дій, що призводять до травмувань;
нанесення побоїв, травм з метою примушування тварин до виконання будь-яких вимог;
використання тварин в умовах надмірних фізіологічних навантажень тощо.
При проведенні больових процедур обов'язкове застосування знеболюючих препаратів.

Забороняється:

розведення тварин з виявленими генетичними змінами, що спричиняють їм страждання;
розведення тварин зі спадково закріпленою агресивністю;
примушування до нападу одних тварин на інших, крім випадків використання собак мисливських порід, інших ловчих звірів та птахів для полювання;
проведення генетичних змін на тваринах;
застосування до тварин фармакологічних та механічних засобів допінгу;
інші дії чи бездіяльність, що суперечать принципам захисту тварин від жорстокого поводження.

Стаття 19. Поводження з дикими тваринами, що перебувають у стані природної волі


Правила поводження з дикими тваринами, що перебувають у стані природної волі, визначаються законодавством про тваринний світ і цим Законом.

Стаття 20. Правила поводження з мисливськими тваринами при полюванні на них

При видачі дозволу на добування мисливських тварин визначається спосіб добування і його відповідність вимогам цього Закону.
Технічні засоби, що використовуються при полюванні на диких тварин, повинні передбачати їх швидку смерть, що виключає страждання.
При полюванні на мисливських тварин забороняється застосовувати:
технічні засоби, які не передбачають їх швидку смерть і не виключають страждання;
транспортні та інші технічні засоби і обладнання, отрути, вибухові речовини, застосування яких призводить до масової загибелі тварин.
Забороняються полювання, вилов та інші форми добування мисливських тварин:
що мають дитинчат, не здатних до самостійного існування;
у період розмноження, виховання потомства, а у випадку з мігруючими видами - під час їх повернення до місць розмноження;
вагітних самок;
дитинчат, не здатних до самостійного існування;
при переправі наземних тварин через водоймища;
у заповідниках, національних природних парках та регіональних ландшафтних парках для наукових, екопросвітницьких цілей без відповідних етичних експертиз.
Забороняється полювання у формі видовищних заходів, що передбачають переслідування, умертвіння, передсмертні агонії тварин, використання при цьому інших тварин для умертвіння диких тварин.
Забороняється використання тварин із заподіянням їм страждань як живої приманки при полюванні, вилові та інших формах добування диких тварин.

Стаття 21. Правила поводження з тваринами в сільському господарстві, скотарстві, у рибному господарстві, при отриманні продукції тваринного походження

Вимоги до порядку використання тварин у сільському господарстві відповідно до вимог цього Закону встановлюються центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.
У технології отримання від тварини продукції (доїння, стрижка, відгодівля тощо) не допускається застосування больових і травмуючих прийомів.
При розведенні тварин із застосуванням біотехнологічних і генно-інженерних методів не допускається зміна породи і зовнішнього вигляду тварин, якщо така зміна може призвести до страждань тварин.

Стаття 22. Правила поводження з домашніми тваринами, що виключають жорстокість

При поводженні з домашньою твариною особа, яка її утримує, зобов'язана:

дбати про домашню тварину, забезпечити їй достатню кількість їжі та постійний доступ до води;
надавати можливість домашній тварині здійснювати необхідні рухи, контактувати з собі подібними;
забезпечити наявність намордника, повідка, що необхідні для здійснення вигулу домашньої тварини поза місцем її постійного утримання;
забезпечити наявність на домашній тварині нашийника з ідентифікуючими позначками;
забезпечувати своєчасне надання домашній тварині ветеринарних послуг (обстеження, лікування, щеплення тощо);
негайно повідомляти медичну або ветеринарну установу про випадки заподіяння домашньою твариною ушкоджень здоров'ю людині або іншим тваринам;
негайно доставляти домашню тварину, яка вчинила дії, передбачені абзацом сьомим цієї статті, у ветеринарну установу для огляду;
запобігати неконтрольованому розмноженню домашніх тварин.

Стаття 23. Правила поводження з тваринами, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини

Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини, проводиться відповідно до вимог цього Закону.
Вилов безпритульних (загублених, покинутих, залишених без опіки і бродячих) тварин проводиться з метою:
повернення їх володільцям;
регулювання їх чисельності відповідно до вимог цього Закону.
Забороняється використовувати методи вилову, технічні пристрої і препарати, що травмують тварин або небезпечні для їх життя і здоров'я.
У разі виникнення або загрози виникнення епізоотій і в інших небезпечних ситуаціях заходи, необхідні для скорочення чисельності тварин, які становлять небезпеку, регулюються в порядку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища.

Стаття 24. Вилов та тимчасова ізоляція домашніх тварин

Собаки, незалежно від породи, належності та призначення, у тому числі й ті, що мають нашийники з номерними знаками і намордники, але знаходяться без власника на вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, на бульварах, пляжах, у громадському транспорті, дворах та інших громадських місцях, вважаються безпритульними і підлягають вилову.
Тимчасовій ізоляції підлягають собаки, коти та інші домашні тварини в разі, якщо на це є відповідне рішення органів санітарно-епідеміологічної служби та ветеринарної медицини, а також ті, що завдали тілесних ушкоджень людині або іншій домашній тварині. Тимчасова ізоляція домашніх тварин може проводитись у примусовому порядку, якщо домашня тварина є небезпечною для оточуючих.

Тимчасово ізольовані домашні тварини протягом семи днів з дня їх вилову повинні бути обстежені і після висновків державної установи ветеринарної медицини про стан здоров'я тварин повертаються власникам (після сплати витрат на обстеження і утримання), а в разі виявлення обставин, що можуть загрожувати життю та здоров'ю оточуючих, передаються спеціалізованим організаціям для подальшого лікування чи умертвіння.

Для забезпечення вилову та тимчасової ізоляції собак, котів та інших домашніх тварин органами місцевого самоврядування можуть створюватися комунальні служби або підприємства з питань утримання та поводження з тваринами в населених пунктах відповідно до місцевих програм регулювання чисельності тварин у населених пунктах.

Вилов собак, котів та інших домашніх тварин окремими громадянами забороняється, крім випадків, коли ці тварини є небезпечними для оточуючих та проявляють агресивність, створюючи загрозу безпеці людей.

Вилов собак, котів та інших домашніх тварин, як правило, проводиться за відсутності сторонніх осіб із 5-ї до 7-ї години або після 20-ї години (влітку - після 22-ї години).

Виловлені безпритульні домашні тварини протягом семи днів з дня їх вилову обов'язково утримуються на карантинних майданчиках служби або підприємства, що здійснює вилов, і можуть бути повернуті власникам із дозволу ветеринарної установи після пред'явлення реєстраційного посвідчення та оплати вартості витрат на вилов і утримання.

Виловлені бродячі домашні тварини протягом п'яти днів з дня їх вилову утримуються на карантинних майданчиках служби або підприємства, що здійснює вилов, і можуть бути передані спеціалізованим організаціям за їх бажанням для передачі їх у спеціалізовані притулки.

Якщо протягом двох місяців з моменту заявлення про затримання безпритульної тварини не буде виявлено її власника або він не заявить про своє право на неї, право власності на цю тварину переходить до особи, у якої вона була на утриманні та в користуванні.

У разі відмови особи, у якої безпритульна тварина була на утриманні та в користуванні, від набуття права власності на неї ця тварина переходить у власність територіальної громади, на території якої її було виявлено.

Повернені власникам тварини підлягають щепленню проти сказу.

Власники зобов'язані протягом тридцяти днів утримувати таких тварин в ізольованому приміщенні і за вказівкою ветеринарної установи доставляти їх для огляду.

Стаття 25. Правила поводження з тваринами, що використовуються у видовищних заходах, у спорті, при організації дозвілля

Використання тварин у видовищних заходах, у спорті, при організації дозвілля з метою отримання прибутку допускається за наявності дозволу на таку діяльність, що видається центральним органом виконавчої влади з питань ветеринарної медицини.
Демонстрація тварин на виставках, у зоопарках допускається за умови дотримання зоогігієнічних, ветеринарно-санітарних норм і правил, установлених для утримання тварин.
Створення зоопарку здійснюється на підставі дозволу, що видається центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища.
При поводженні з тваринами під час проведення спортивних, видовищних заходів, відео- та фотозйомок не допускається заподіяння їм травмувань, болю, знівечення, їх загибель.
Забороняється створення пересувних звіринців.

При дресируванні тварин не допускається:

нанесення тваринам побоїв, залякування, видалення кликів, кігтів тощо;
примушування тварин до виконання дій, що їх травмують.
Забороняється використання у видовищних заходах, у спорті, при організації дозвілля тварин, які важко переносять неволю, закритий простір, дресирування.
Особа, яка утримує тварину, використання якої в циркових, спортивних та інших видовищних заходах є неможливим, зобов'язана забезпечити вказаній тварині умови утримання відповідно до вимог цього Закону.
Забороняється проведення боїв тварин, спортивних, видовищних заходів, що передбачають переслідування, умертвіння, спостереження передсмертної агонії тварин, використання для умертвіння тварин інших тварин.

Стаття 26. Правила поводження з тваринами, що використовуються в наукових експериментах, тестуванні, навчальному процесі, виробництві біологічних препаратів

Використання тварин у наукових експериментах, біологічному тестуванні, навчальному процесі допускається лише в разі, якщо відсутня можливість заміни їх іншими альтернативними методами і об'єктами.
Перелік альтернативних методів і об'єктів для використання замість експериментальних тварин розробляється та затверджується центральним органом виконавчої влади з питань науки та освіти.
Робота з експериментальними тваринами може проводитися за наявності дозволу на проведення такого виду діяльності, що видається Комітетом з питань етики (біоетики) центрального органу виконавчої влади з питань науки та освіти.
Комітет з питань етики (біоетики) діє на підставі положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади з питань науки та освіти.
До роботи з експериментальними тваринами допускаються особи, які мають вищу медичну, ветеринарну, зоотехнічну, біологічну або фармацевтичну освіту, здобуту у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації.
Процедури на експериментальних тваринах незалежно від їх цілей, за яких можлива небезпека травмування тварин або заподіяння їм гострих чи тривалих больових подразнень, проводяться в умовах знеболювання.
Експериментальна тварина, яка вже використовувалася у процедурі, може використовуватися в наступній процедурі лише після відновлення її стану здоров'я до нормального та за умови, якщо:
під час нової процедури до тварини застосовується загальна анестезія;
наступна процедура передбачає лише незначні втручання.

Забороняється використання в наукових експериментах, тестуванні, навчальному процесі тварин, які важко переносять неволю, закритий простір, дресирування.

Забороняється застосування:

девокалізації тварин (позбавлення хірургічним шляхом можливості тварини видавати звуки);
травмуючих методів при відібранні з тварин клітин.
Забороняється проведення на тваринах демонстрацій у навчальних цілях, якщо явища, що демонструються, можуть бути показані на неживих об'єктах, у тому числі демонстрація рефлекторної діяльності організму.
Під час проведення практичних робіт у навчальному процесі забороняється вимагати від студентів виконання процедур, що призводять до смерті або травмування тварин, якщо це суперечить їхнім моральним або релігійним принципам. У цих випадках такі форми практичної роботи повинні бути замінені іншим завданням.
Експерименти на тваринах, що пов'язані з хірургічним та іншим ушкоджуючим впливом, не можуть проводитися за участю або в присутності осіб шкільного віку.
Тваринам, що використовувалися в наукових експериментах, тестуванні, навчальному процесі, надається кваліфікований догляд.
Нежиттєздатна експериментальна тварина умертвляється методами евтаназії до настання у тварини страждань. Методом евтаназії для експериментальних тварин є передозування анестетиків.
Прибирання трупа можливе лише тоді, коли смерть буде констатована особою, відповідальною за роботу з твариною.

Розділ IV

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ЗАХИСТУ ТВАРИН ВІД ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ

Стаття 27. Державна політика у сфері захисту тварин від жорстокого поводження

Державна політика у сфері захисту тварин від жорстокого поводження проводиться в таких основних напрямах:
контроль за дотриманням законодавства про захист тварин від жорстокого поводження;
установлення єдиних норм у сфері захисту тварин від жорстокого поводження;
пропаганда гуманного поводження з тваринами, розробка та впровадження освітніх програм з охорони та захисту тварин від жорстокого поводження;
установлення відповідальності за порушення законодавства про захист тварин від жорстокого поводження.

Стаття 28. Державне управління у сфері захисту тварин від жорстокого поводження

Кабінет Міністрів України через систему органів виконавчої влади забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту тварин від жорстокого поводження.
Управління у сфері захисту тварин від жорстокого поводження в межах своєї компетенції здійснюють:
центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища;
центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики та ветеринарної медицини;
центральний орган виконавчої влади з питань науки та освіти;
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.
Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері захисту тварин від жорстокого поводження визначаються цим Законом та іншими законами України.

Стаття 29. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища у сфері захисту тварин від жорстокого поводження

До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища у сфері захисту тварин від жорстокого поводження належать:
координація інших органів виконавчої влади у сфері захисту тварин від жорстокого поводження;
реалізація державної політики у сфері захисту диких, домашніх, безпритульних тварин від жорстокого поводження;
затвердження порядку утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах;
надання дозволів на створення зоопарків;
сприяння роботі громадських організацій з контролю у сфері захисту тварин від жорстокого поводження;
здійснення інших повноважень у сфері захисту тварин від жорстокого поводження відповідно до своєї компетенції.

Стаття 30. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики та ветеринарної медицини у сфері захисту тварин від жорстокого поводження

До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики та ветеринарної медицини у сфері захисту тварин від жорстокого поводження належать:
реалізація державної політики у сфері захисту сільськогосподарських тварин від жорстокого поводження;
здійснення контролю за розведенням та утриманням сільськогосподарських тварин, що виключає жорстоке поводження з ними;
надання дозволу на використання тварин у спортивних, видовищних заходах, фото- та відеозйомках, при організації розваг;
розробка та затвердження ветеринарно-санітарних вимог до утримання тварин у притулках, до утримання та розведення сільськогосподарських, диких тварин та під час їх транспортування;
розробка та затвердження правил використання тварин у видовищних заходах;
здійснення інших повноважень у сфері захисту тварин від жорстокого поводження відповідно до своєї компетенції.

Стаття 31. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань науки та освіти у сфері захисту тварин від жорстокого поводження

До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань науки та освіти у сфері захисту тварин від жорстокого поводження належать:
контроль за дотриманням вимог цього Закону під час проведення наукових експериментів;
затвердження переліку наукових установ, які мають право проводити досліди на тваринах;
видача дозволів на проведення наукових експериментів над тваринами;
установлення порядку проведення наукових дослідів, експериментів на тваринах;
затвердження альтернативних методів та об'єктів для отримання наукових даних;
здійснення інших повноважень у сфері захисту тварин від жорстокого поводження відповідно до своєї компетенції.

Стаття 32. Нагляд органів внутрішніх справ за дотриманням цього Закону

Органи внутрішніх справ (патрульно-постова служба та дільничні інспектори міліції) здійснюють нагляд за дотриманням порядку вигулу домашніх тварин (собак) у громадських місцях та вживають відповідних заходів у разі порушення законодавства про порядок поводження й утримання домашніх тварин.
Міліція в порядку, встановленому Законом України "Про міліцію", має право на застосування вогнепальної зброї до домашньої тварини в разі, якщо її поведінка створює загрозу для здоров'я людини.

Розділ V

ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ТВАРИН ВІД ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ

Стаття 33. Громадський контроль у сфері захисту тварин від жорстокого поводження

Громадський контроль у сфері захисту тварин від жорстокого поводження здійснюється громадськими інспекторами з охорони навколишнього природного середовища.
Громадські інспектори з охорони навколиш
Нет ничего тайного, что не стало бы явным.

Аватара пользователя
Monde
Site Admin
Сообщения: 8332
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 16:09
Откуда: Terra

Сообщение Monde » 31 янв 2012, 14:05

ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ ЯЗЫК:

ЗАКОН УКРАИНЫ

О защите животных от жестокого обращения

(Ведомости Верховной Рады Украины (ВВР), 2006, N 27, ст.230) (С изменениями, внесенными Законом N 1759-VI от 15.12.2009, ВВР, 2010, N 9, ст.76)

Настоящий Закон направлен на защиту от страданий и гибели животных вследствие жестокого обращения с ними, защиту их естественных прав и укрепление нравственности и гуманности общества.

Раздел I

Общие положения

Статья 1. Определение терминов

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

животные - биологические объекты, относящиеся к фауне: сельскохозяйственные, домашние, дикие, в том числе домашняя и дикая птица, пушные, лабораторные, зоопарку, цирковые;
дикие животные - животные, естественной средой обитания которых является дикая природа, в том числе те, которые находятся в неволе или полувольных условиях;
домашние животные - собаки, кошки и другие животные, в течение длительного исторического периода традиционно содержатся и разводятся человеком, а также животные видов или пород, искусственно выведенных человеком для удовлетворения эстетических потребностей и потребностей в общении, что, как правило, не имеют жизнеспособных диких популяций , состоящих из особей с аналогичными морфологическими признаками, и существуют длительное время в их естественном ареале;
сельскохозяйственные животные - животные, которые содержатся и разводятся человеком для получения продуктов и сырья животного происхождения;
бездомные животные - домашние животные, оставшиеся без ухода человека или образовавшие полусвободные группировки, способные размножаться вне контроля человека;
экспериментальное животное - животное, используемое для проведения научных опытов, экспериментов;
эвтаназия - гуманные методы умерщвления животных, исключающие их предсмертные страдания;
жестокое умерщвление животных - умерщвление животных без применения обезболивающих средств, предотвращающих ощущение животными боли и страха;
биостерилизация - лишение животных хирургическим путем способности к воспроизведению потомства (репродуктивной способности);
жестокое обращение с животными - издевательство над животными, совершенное с применением жестоких методов или из хулиганских мотивов, а также натравливание животных друг на друга, совершенное из хулиганских или корыстных побуждений;
гуманное отношение к животным - действия, соответствующие требованиям защиты животных от жестокого обращения и предусматривающие доброжелательное отношение к животным, содействие их благу, улучшение качества их жизни и т.д.;
карантинная площадка - специально оборудованные помещения или части помещений, предназначенных для временного содержания домашних животных в случае их улова или временной изоляции;
содержания в домашних условиях - ограничение естественной свободы домашних животных, исключающее их свободное перемещение за пределами квартиры, двора отдельного дома;
приюты для животных - неприбыльные учреждения, специально предназначенные и оборудованные для содержания беспризорных животных.

Статья 2. Нормативно-правовое регулирование защиты животных от жестокого обращения

Нормативно-правовое регулирование защиты животных от жестокого обращения осуществляется настоящим Законом, законами Украины "О животном мире" , "Об охране окружающей природной среды" , "О ветеринарной медицине" , "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" , "О защите населения от инфекционных болезней " и другими нормативно-правовыми актами, принятыми соответственно него.
Если международным договором Украины установлены иные правила по защите животных от жестокого обращения, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила международного договора Украины.

Статья 3. Сфера действия настоящего Закона

Действие настоящего Закона распространяется на отношения, возникающие в связи с содержанием животных и обращением с ними физических и юридических лиц.
Действие настоящего Закона не распространяется на учреждения Министерства обороны Украины, Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины, центрального органа исполнительной власти по делам охраны государственной границы, центрального органа исполнительной власти в области таможенного дела.
Действие настоящего Закона распространяется на следующие виды деятельности:
скотоводство, включая племенное скотоводство;
обращение с животными на территории государственных природных заповедников и на других особо охраняемых природных территориях;
охота, охотничье хозяйство, рыболовство;
содержание домашних животных и племенная работа с ними;
использование животных в цирках, зоопарках, на выставках и других зрелищных мероприятиях;
использование животных в спорте, в сфере отдыха и развлечений людей;
использование животных в научно-исследовательских и учебных целях, в тестировании;
использование животных в производстве, в том числе в производстве биологических препаратов;
другие виды деятельности, оказывающие влияние на животных.
Действие настоящего Закона распространяется на обращение с животными независимо от формы собственности и других вещных прав на них.

Статья 4. Основные принципы защиты животных от жестокого обращения

Обращение с животными базируется на следующих принципах:

жестокое обращение с животными несовместимо с требованиями нравственности и гуманности, служит причиной морального вреда человеку;
обеспечение условий жизни животных, соответствующих их биологическим, видовым и индивидуальным особенностям;
право собственности и другие вещные права на животных в случае жестокого обращения с ними могут быть прекращены в соответствии с настоящим Законом;
запрет жестоких методов умерщвления животных;
ответственность за жестокое обращение с животными;
содержания и обращения с домашними животными без цели причинения вреда, как окружающим, так и самому животному.

Статья 5. Запрет пропаганды жестокого обращения с животными

Запрещаются пропаганда жестокого обращения с животными, призывы к жестокому обращению с ними, а также пропаганда охоты в системе дошкольного, общего среднего, профессионально-технического и высшего образования.
Запрещается использование в развлекательных или коммерческих целях материалов, демонстрирующих жестокое обращение с животными.

Статья 6. Воспитание гуманного отношения к животным

Воспитание гуманного отношения к животным является важной составляющей этического, культурного и экологического воспитания граждан.
Воспитание гуманного отношения к животным предусматривает формирование высокого уровня эколого-этического сознания и культуры граждан.
Воспитание гуманного отношения к животным обеспечивается путем преподавания курсов по экологической этике и гуманному отношению к животным в дошкольных учебных заведениях, в системе общего среднего, профессионально-технического и высшего образования.

Раздел II

ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ЖЕСТОКОСТЬ

Статья 7. Общие правила содержания животных, исключающие жестокость

Условия содержания животных должны отвечать их биологическим, видовым и индивидуальным особенностям.
Условия содержания животных должны удовлетворять их естественные потребности в пище, воде, сне, движениях, контактах с себе подобными, в естественной активности и другие потребности.
Количество животных, содержащихся, ограничивается возможностью обеспечения им условий содержания согласно требованиям настоящего Закона.
Место содержания животных должно быть обустроено таким образом, чтобы обеспечить необходимое пространство, температурно-влажностный режим, естественное освещение, вентиляцию и возможность контакта животных с естественной для них средой.
Содержание животных в детских учреждениях допускается при условии обеспечения постоянного ухода за животными в соответствии с требованиями настоящего Закона.

Статья 8. Особенности содержания диких животных в неволе

Содержание диких животных в неволе допускается, если созданы условия, соответствующие их биологическим, видовым и индивидуальным особенностям.
Содержание диких животных в неволе без создания соответствующих условий не допускается.
Содержание диких животных в неволе допускается при наличии разрешения, выдаваемого федеральным органом исполнительной власти по вопросам охраны окружающей среды.
Содержание диких животных в неволе без разрешения допускается в случае временного содержания спасенного пострадавшего животного.
Допускается содержание мелких диких животных, которые традиционно содержатся людьми в неволе и могут быть обеспечены условиями содержания в соответствии с требованиями настоящего Закона.

Статья 9. Особенности содержания домашних животных

Лицо, содержащее домашнее животное, обязано:

обеспечить домашнему животному необходимые условия, соответствующие его биологическим, видовым и индивидуальным особенностям, согласно требованиям настоящего Закона;
соблюдать санитарно-гигиенических норм эксплуатации жилого помещения, где содержится домашнее животное (место постоянного содержания), и норм общежития.
Правила содержания домашних животных устанавливаются органами местного самоуправления.
Лица, содержащие домашних животных, имеют право появляться с ними вне мест их постоянного содержания (сопровождать их).
Сопровождать домашнее животное может лицо, достигшее 14-летнего возраста.

Лицо, сопровождающее животное, обязано обеспечить:
безопасность окружающих людей и животных, а также имущества от причинения вреда сопровождаемым домашним животным;
безопасность сопровождаемого домашнего животного;
безопасность дорожного движения при прохождении с домашним животным возле транспортных путей и при их переходе путем непосредственного контроля за его поведением.
При сопровождении домашних животных не допускается оставлять их без присмотра.
Разрешается содержать:
домашних животных - в квартирах, где проживает несколько семей, - лишь по письменному согласию всех жителей квартиры. При этом не разрешается содержать домашних животных в местах общего пользования;
домашних животных - в "зооуголках" детских, образовательных, научных, санаторно-курортных и оздоровительных учреждений - с разрешения соответствующего органа по согласованию с органами государственной санитарно-эпидемиологической службы и ветеринарной медицины;
домашних животных - в свободном выгуле на изолированной, хорошо огражденной территории (в изолированном помещении) на привязи или без нее;
домашних животных - юридическими лицами: для охраны - в оборудованных помещениях или на привязи; для исследовательской цели - в вольерах, биологических клиниках (вивариях) или в питомниках;
собак - без поводков и намордников во время оперативного использования правоохранительными органами, собак специального назначения, а также собак во время муштры, на охоте, на учебно-дрессировочной площадке.
Физические и юридические лица, содержащие домашних животных, обязаны соблюдать требования нормативно-правовых актов, указанных в статье 2 настоящего Закона, санитарно-гигиенических и ветеринарных норм и правил, а также не допускать нарушений прав и законных интересов других физических и юридических лиц и не создавать угрозы безопасности людей, а также других животных.

Статья 10. Ветеринарное обслуживание животных

Лицо, содержащее животное, обязано обеспечить своевременное предоставление ему ветеринарной помощи.
В случае возникновения подозрения на наличие у животного заболевания, лицо, содержащее его, обязано немедленно изолировать такое животное и обратиться к ветеринарному врачу.
Ветеринарные процедуры относительно животных могут осуществлять только лица, имеющие соответствующее профессиональное образование.
Ветеринарное обслуживание должно включать услуги по эвтаназии животных или новорожденного приплода животных.

Статья 11. Транспортировка животных

При транспортировке животных должны удовлетворяться их потребности в пище и воде, а также должна быть обеспечена защита от вредного для них внешнего влияния.
Транспортное средство, предназначенное для перевозки животных, должно быть специально оснащен для того, чтобы исключать травмы или гибель животных.
При загрузке и разгрузке животных должны использоваться устройства и приемы, исключающие травмы и гибель животных.
Транспортировка животных разных видов проводится раздельно, за исключением таких их видов, которые естественно контактируют друг с другом или являются нейтральными друг к другу.
Погибшие и, не подлежащих дальнейшему транспортированию, должны быть устранены от других на первой же стоянке.
Правила транспортировки животных утверждаются Кабинетом Министров Украины.
Перевозка животных в транспорте общего пользования осуществляется в соответствии с правилами перевозки животных в транспорте общего пользования.

Статья 12. Особенности права собственности и других вещных прав на животных

Право собственности и другие вещные права лица, содержащего животное, ограничены обязанностью соблюдения норм и требований данного Закона.
Право собственности и другие вещные права на животных в случае жестокого обращения с ними могут быть приостановлены по решению суда путем их возмездного изъятия или конфискации.
Соглашения, заключенные лицом, не достигшим 18 лет, по обретению или передаче права собственности или иного вещного права на животное могут быть признаны недействительными по решению суда, если такие соглашения заключены без согласия родителей этого лица или лиц, их заменяющих.
Вред, причиненный личности или имуществу физического лица, а также вред, причиненный имуществу юридического лица животным, подлежит возмещению в полном объеме лицом, содержащим его.

Статья 13. Условия соглашений, предметом которых являются животные

Продажа с предыдущим выставлением предлагаемых животных для показа покупателям допускается при соблюдении требований настоящего Закона.
Продавец животного обязан обеспечить покупателя достоверной информацией о виде, породе, состоянии здоровья и других качествах животного, а также об условиях его содержания.
Если продается дикое животное из числа видов, занесенных в Красную книгу Украины или подлежащих охране в соответствии с действующими международными договорами Украины, другое дикое животное, продавец животного обязан также предоставить покупателю документ, удостоверяющий законность приобретения такого животного в собственность.
Дарение животных допускается после предыдущего согласования с будущим собственником.

(Статью 14 исключено на основании Закона N 1759-VI от 15.12.2009)

Статья 15. Приюты для животных

Для содержания беспризорных животных создаются приюты для животных.
Приюты для животных могут создаваться органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями независимо от форм собственности, общественными и благотворительными организациями и физическими лицами.
Приюты для животных проводят свою деятельность за счет средств их владельцев, а также любых иных не запрещенных законом источников.
Местные бюджеты могут предусматривать средства на создание приютов для животных и возмещение затрат приютам по содержанию животных независимо от форм собственности.
Положение о приюте для животных утверждается центральным органом исполнительной власти по вопросам ветеринарной медицины.

Статья 16. Регулирование численности диких животных и животных, которые не содержатся человеком, но находятся в условиях, полностью или частично создаваемых деятельностью человека

Регулирование численности диких животных и животных, которые не содержатся человеком, но находятся в условиях, полностью или частично создаваемых деятельностью человека, осуществляется методами биостерилизации или биологически обоснованными методами, а в случае невозможности их применения - методами эвтаназии.

Статья 17. Умерщвление животных

Умерщвление животных допускается:

для получения хозяйственно полезной продукции;
для прекращения страданий животных, если они не могут быть прекращены иным способом;
при необходимости умерщвления новорожденного приплода животных;
при регулировании численности диких животных и животных, которые не содержатся человеком, но находятся в условиях, полностью или частично создаваемых деятельностью человека;
при необходимости умерщвления отдельных животных, больных бешенством или на другое особо опасное заболевание или являются носителями особо опасного заболевания;
при необходимости обороны от нападения животных, если жизнь или здоровье людей находится в опасности.
При умерщвлении животных должны соблюдаться следующие требования:
умерщвление проводится методами, исключающими предсмертные страдания животных;
помещение, где проводится умерщвление, должно быть отделено от помещения, где содержатся другие животные;
запрещается применять негуманные методы умерщвления животных, приводящие к гибели от удушья, электрического тока, болевых инъекций, отравления, курареподобных препаратов, перегрева и другие болевые методы;
переработка животных разрешается только после их умерщвления;
умерщвление страдающих животных проводится немедленно, если их страдание невозможно прекратить иным образом.

Раздел III

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ЖЕСТОКОСТЬ

Статья 18. Общие правила обращения с животными, исключающие жестокость

При обращении с животными не допускается:

использование оснасток, инвентаря, травмирующих животных;
принуждение животных к выполнению неестественных для них действий, приводящих к травмам;
нанесение побоев, травм с целью принуждения животных к выполнению любых требований;
использование животных в условиях чрезмерных физиологических нагрузок и т.п..
При проведении болевых процедур обязательно применение обезболивающих препаратов.

Запрещается:

разведение животных с выявленными генетическими изменениями, приносящими им страдание;
разведение животных с наследственно закрепленной агрессивностью;

принуждение нападения одних животных на других, кроме случаев использования собак охотничьих пород, других ловчих зверей и птиц для охоты;
проведение генетических изменений на животных;
применение к животным фармакологических и механических средств допинга;
другие действия или бездеятельность, противоречащие принципам защиты животных от жестокого обращения.

Статья 19. Обращение с дикими животными, находящимися в состоянии естественной свободы

Правила обращения с дикими животными, находящимися в состоянии естественной свободы, определяются законодательством о животном мире и данным Законом.

Статья 20. Правила обращения с охотничьими животными при охоте на них

При выдаче разрешения на добычу охотничьих животных определяется способ добывания и его соответствие требованиям настоящего Закона.
Технические средства, используемые при охоте на диких животных, должны предусматривать их быструю смерть, исключающую страдания.
При охоте на охотничьих животных запрещается применять:
технические средства, не предусматривающие их быструю смерть и не исключающие страдания;
транспортные и другие технические средства и оборудование, яды, взрывные вещества, применение которых приводит к массовой гибели животных.
Запрещаются охота, улов и другие формы добывания охотничьих животных:
имеющих детенышей, не способных к самостоятельному существованию;
в период размножения, воспитания потомства, а в случае с мигрирующими видами - во время их возвращения к местам размножения;
беременных самок;
детенышей, не способных к самостоятельному существованию;
при переправе наземных животных через водоемы;
в заповедниках, национальных природных парках и региональных ландшафтных парках для научных, екопросвитницьких рекламы без соответствующих этических экспертиз.
Запрещается охота в форме зрелищных мероприятий, предусматривающих преследование, умерщвление, предсмертные агонии животных, использование при этом других животных для умерщвления диких животных.
Запрещается использование животных с причинением им страданий как живой приманки при охоте, отлове и иных формах добычи диких животных.

Статья 21. Правила обращения с животными в сельском хозяйстве, скотоводстве, в рыбном хозяйстве, при получении продукции животного происхождения

Требования к порядку использования животных в сельском хозяйстве в соответствии с требованиями настоящего Закона устанавливаются центральным органом исполнительной власти по вопросам аграрной политики.
В технологии получения от животных продукции (доение, стрижка, откорм и т.д.) не допускается применение болевых и травмирующих приемов.
При разведении животных с применением биотехнологических и генноинженерных методов не допускается изменение породы и внешнего вида животных, если такое изменение может привести к страданиям животных.

Статья 22. Правила обращения с домашними животными, исключающие жестокость

При обращении с домашним животным лицо, содержащее его, обязано:
заботиться о домашнем животном, обеспечить ему достаточное количество пищи и постоянный доступ к воде;
предоставлять возможность домашнему животному осуществлять необходимые движения, контактировать с себе подобными;
обеспечить наличие намордника, поводка, необходимых для осуществления выгула домашнего животного вне места его постоянного содержания;
обеспечить наличие на домашнем животном ошейника с идентифицирующими пометками;
обеспечивать своевременное предоставление домашнему животному ветеринарных услуг (обследование, лечение, прививки и т.д.);
немедленно сообщать медицинское или ветеринарное учреждение о случаях причинения домашним животным вреда здоровью человеку или другим животным;
немедленно доставлять домашнее животное, совершившее действия, предусмотренные абзацем седьмым этой статьи, в ветеринарное учреждение для осмотра;
предотвращать неконтролируемое размножение домашних животных.

Статья 23. Правила обращения с животными, которые не содержатся человеком, но находятся в условиях, полностью или частично создаваемых деятельностью человека

Регулирование численности животных, которые не содержатся человеком, но находятся в условиях, полностью или частично создаваемых деятельностью человека, проводится в соответствии с требованиями настоящего Закона.

Вылов беспризорных (утерянных, покинутых, оставленных без опеки и бродячих) животных проводится с целью:

возвращения их владельцам;
регулирования их численности в соответствии с требованиями настоящего Закона.
Запрещается использовать методы вылова, технические устройства и препараты, травмирующие животных или опасные для их жизни и здоровья.
В случае возникновения или угрозы возникновения эпизоотий и в других опасных ситуациях мероприятия, необходимые для сокращения численности животных, представляющих опасность, регулируются в порядке, устанавливаемом центральным органом исполнительной власти по вопросам охраны окружающей среды.

Статья 24. Вылов и временная изоляция домашних животных

Собаки, независимо от породы, принадлежности и назначения, в том числе и имеющие ошейники с номерными знаками и намордники, но находящиеся без владельца на улицах, площадях, рынках, в скверах, садах, на бульварах, пляжах, в общественном транспорте, дворах и других общественных местах, считаются беспризорными и подлежат отлову.
Временной изоляции подлежат собаки, кошки и другие домашние животные в случае, если на это есть соответствующее решение органов санитарно-эпидемиологической службы и ветеринарной медицины, а также те, которые нанесли телесные повреждения человеку или другому домашнему животному. Временная изоляция домашних животных может проводиться в принудительном порядке, если домашнее животное является опасным для окружающих.
Временно изолированные домашние животные в течение семи дней со дня их улова должны быть обследованы и после заключений государственного учреждения ветеринарной медицины о состоянии здоровья животных возвращаются владельцам (после уплаты затрат на обследование и содержание), а в случае выявления обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью окружающих, передаются специализированным организациям для дальнейшего лечения или умерщвления.
Для обеспечения вылова и временной изоляции собак, котов и других домашних животных органами местного самоуправления могут создаваться коммунальные службы или предприятия по вопросам содержания и обращения с животными в населенных пунктах в соответствии с местными программами регулирования численности животных в населенных пунктах.
Вылов собак, котов и других домашних животных отдельными гражданами запрещается, кроме случаев, когда эти животные являются опасными для окружающих и проявляют агрессивность, создавая угрозу безопасности людей.

Вылов собак, котов и других домашних животных, как правило, проводится при отсутствии посторонних лиц с 5-ти до 7-и часов или после 20-и часов (летом - после 22-ти часов).

Выловленные бездомные животные в течение семи дней со дня их улова обязательно содержатся на карантинных площадках службы или предприятия, осуществляющего вылов, и могут быть возвращены владельцам с разрешения ветеринарного учреждения после предъявления регистрационного удостоверения и оплаты стоимости затрат на отлов и содержание.

Выловленные бродячие животные в течение пяти дней со дня их улова содержатся на карантинных площадках службы или предприятия, осуществляющего вылов, и могут быть переданы специализированным организациям по их желанию для передачи их в специализированные приюты.

Если в течение двух месяцев с момента заявления о задержании беспризорного животного не будет выявлено его обладателя или он не заявит о своем праве на нее, право собственности на это животное переходит к лицу, у которого она была на содержании и в пользовании.

В случае отказа лица, у которого бездомная животное было на иждивении и в пользовании, от обретения права собственности на него это животное переходит в собственность территориальной общины, на территории которого оно было обнаружено.

Возвращены владельцам животные подлежат прививке против бешенства.

Владельцы обязаны в течение тридцати дней содержать таких животных в изолированном помещении и по указанию ветеринарного учреждения доставлять их для осмотра.

Статья 25. Правила обращения с животными, используемыми в зрелищных мероприятиях, в спорте, при организации досуга

Использование животных в зрелищных мероприятиях, в спорте, при организации досуга с целью получения прибыли допускается при наличии разрешения на такую ​​деятельность, выданного центральным органом исполнительной власти по вопросам ветеринарной медицины.
Демонстрация животных на выставках, в зоопарках допускается при условии соблюдения зоогигиенических, ветеринарно-санитарных норм и правил, установленных для содержания животных.
Создание зоопарка осуществляется на основании разрешения, выдаваемого федеральным органом исполнительной власти по вопросам охраны окружающей среды.
При обращении с животными при проведении спортивных, зрелищных мероприятий, видео-и фотосъемок не допускается причинение им травм, боли, обезображение, их гибель.
Запрещается создание передвижных зверинцев.

При дрессировке животных не допускается:

нанесение животным побоев, запугивание, удаление клыков, когтей и т.п.;
принуждение животных к выполнению действий, которые травмируют.
Запрещается использование в зрелищных мероприятиях, в спорте, при организации досуга животных, тяжело переносящих неволю, закрытое пространство, дрессировку.
Лицо, содержащее животное, участие которого в цирковых, спортивных и других зрелищных мероприятиях является невозможным, обязано обеспечить указанному животному условия содержания в соответствии с требованиями настоящего Закона.
Запрещается проведение боев животных, спортивных, зрелищных мероприятий, предусматривающих преследование, умерщвление, наблюдение предсмертной агонии животных, использование для умерщвления животных других животных.

Статья 26. Правила обращения с животными, используемыми в научных экспериментах, тестировании, учебном процессе, производстве биологических препаратов

Использование животных в научных экспериментах, биологическом тестировании, учебном процессе допускается только в случае, если отсутствует возможность замены их другими альтернативными методами и объектами.
Перечень альтернативных методов и объектов для использования вместо экспериментальных животных разрабатывается и утверждается центральным органом исполнительной власти по науке и образованию.
Работа с экспериментальными животными может проводиться при наличии разрешения на проведение такого вида деятельности, выданного Комитетом по вопросам этики (биоэтики) центрального органа исполнительной власти по науке и образованию.
Комитет по вопросам этики (биоэтики) действует на основании положения, утвержденного центральным органом исполнительной власти по науке и образованию.
К работе с экспериментальными животными допускаются лица, имеющие высшее медицинское, ветеринарное, зоотехническое, биологическое или фармацевтическое образование, полученное в высших учебных заведениях III-IV уровней аккредитации.
Процедуры на экспериментальных животных независимо от их целей, с возможной опасностью травм животных или причинением им острых или продолжительных болевых раздражений, проводятся в условиях обезболивания.
Экспериментальное животное, уже использовавшееся в процедуре, может использоваться в следующей процедуре лишь после приведения его состоянию здоровья к нормальному и при условии, если:
при новой процедуры к животным применяется общая анестезия;
следующая процедура предусматривает лишь незначительные вмешательства.
Запрещается использование в научных экспериментах, тестировании, учебном процессе животных, тяжело переносящих неволю, закрытое пространство, дрессировку.
Запрещается применение:
девокализации животных (лишение хирургическим путем возможности животных издавать звуки);
травмирующих методов при снятии из животных клеток.
Запрещается демонстрировать на животных в учебных целях, если явления, демонстрируемые, могут быть показаны на неживых объектах, в том числе демонстрация рефлекторной деятельности организма.
При проведении практических работ в учебном процессе запрещается требовать от студентов выполнения процедур, приводящих к смерти или травмам животных, если это противоречит их моральным или религиозным принципам. В этих случаях такие формы практической работы должны быть заменены другой задачей.
Эксперименты на животных, связанные с хирургическим и другим приносящим вред влиянием, не могут проводиться при участии или в присутствии лиц школьного возраста.
Животным, использующимся в научных экспериментах, тестировании, учебном процессе, предоставляется квалифицированный уход.
Нежизнеспособна экспериментальное животное умерщвляется методами эвтаназии к наступлению у животного страданий. Методом эвтаназии для экспериментальных животных является передозировка анестетиков.
Уборка трупа возможна лишь тогда, когда смерть будет констатирована лицом, ответственным за работу с животными.

Раздел IV

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ ОТ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ

Статья 27. Государственная политика в сфере защиты животных от жестокого обращения

Государственная политика в сфере защиты животных от жестокого обращения проводится в следующих основных направлениях:
контроль за соблюдением законодательства о защите животных от жестокого обращения;
установление единых норм в сфере защиты животных от жестокого обращения;
пропаганда гуманного обращения с животными, разработка и внедрение образовательных программ по охране и защите животных от жестокого обращения;
установление ответственности за нарушение законодательства о защите животных от жестокого обращения.

Статья 28. Государственное управление в сфере защиты животных от жестокого обращения

Кабинет Министров Украины через систему органов исполнительной власти обеспечивает реализацию государственной политики в сфере защиты животных от жестокого обращения.
Управление в сфере защиты животных от жестокого обращения в пределах своей компетенции осуществляют:
центральный орган исполнительной власти по вопросам охраны окружающей среды;
центральный орган исполнительной власти по вопросам аграрной политики и ветеринарной медицины;
центральный орган исполнительной власти по вопросам науки и образования;
другие центральные и местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления.
Полномочия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере защиты животных от жестокого обращения определяются данным Законом и другими законами Украины.

Статья 29. Полномочия центрального органа исполнительной власти по вопросам охраны окружающей природной среды в области защиты животных от жестокого обращения

К полномочиям центрального органа исполнительной власти по вопросам охраны окружающей природной среды в области защиты животных от жестокого обращения относятся:
координация других органов исполнительной власти в сфере защиты животных от жестокого обращения;
реализация государственной политики в сфере защиты диких, домашних, бездомных животных от жестокого обращения;
утверждение порядка содержания и разведения диких животных, находящихся в состоянии неволи или в полувольных условиях;
предоставление разрешений на создание зоопарков;
содействие работе общественных организаций по контролю в сфере защиты животных от жестокого обращения;
осуществление иных полномочий в сфере защиты животных от жестокого обращения в соответствии со своей компетенцией.

Статья 30. Полномочия центрального органа исполнительной власти по вопросам аграрной политики и ветеринарной медицины в сфере защиты животных от жестокого обращения

К полномочиям центрального органа исполнительной власти по вопросам аграрной политики и ветеринарной медицины в сфере защиты животных от жестокого обращения относятся:
реализация государственной политики в сфере защиты сельскохозяйственных животных от жестокого обращения;
осуществление контроля за разведением и содержанием сельскохозяйственных животных, исключающее жестокое обращение с ними;
предоставление разрешения на использование животных в спортивных, зрелищных мероприятиях, фото-и видеосъемках, при организации развлечений;
разработка и утверждение ветеринарно-санитарных требований к содержанию животных в приютах, к содержанию и разведению сельскохозяйственных, диких животных и при их транспортировке;
разработка и утверждение правил использования животных в зрелищных мероприятиях;
осуществление иных полномочий в сфере защиты животных от жестокого обращения в соответствии со своей компетенцией.

Статья 31. Полномочия центрального органа исполнительной власти по вопросам науки и образования в сфере защиты животных от жестокого обращения

К полномочиям центрального органа исполнительной власти по вопросам науки и образования в сфере защиты животных от жестокого обращения относятся:

контроль за соблюдением требований настоящего Закона при проведении научных экспериментов;
утверждение перечня научных учреждений, имеющих право проводить опыты на животных;
выдача разрешений на проведение
Последний раз редактировалось Monde 31 янв 2012, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
Нет ничего тайного, что не стало бы явным.

Аватара пользователя
Monde
Site Admin
Сообщения: 8332
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 16:09
Откуда: Terra

Сообщение Monde » 31 янв 2012, 14:51

Изображение
Нет ничего тайного, что не стало бы явным.

Аватара пользователя
Monde
Site Admin
Сообщения: 8332
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 16:09
Откуда: Terra

Сообщение Monde » 31 янв 2012, 20:29

Ключевые пункты Закона:

Стаття 1. Визначення термінів
- жорстоке умертвіння тварин - умертвіння тварин без застосування знеболюючих засобів, що запобігають відчуттю тваринами болю і страху;

Стаття 2. Нормативно-правове регулювання захисту тварин від жорстокого поводження
- Нормативно-правове регулювання захисту тварин від жорстокого поводження здійснюється цим Законом
- Якщо міжнародним договором України встановлені інші правила щодо захисту тварин від жорстокого поводження, ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються правила міжнародного договору України.

Стаття 16. Регулювання чисельності диких тварин і тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини
Регулювання чисельності диких тварин і тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини, здійснюється методами біостерилізації або біологічно обґрунтованими методами, а в разі неможливості їх застосування - методами евтаназії.

Стаття 17. Умертвіння тварин
При умертвінні тварин мають дотримуватися такі вимоги:
- умертвіння проводиться методами, що виключають передсмертні страждання тварин;
- приміщення, де проводиться умертвіння, повинно бути відокремлене від приміщення, де утримуються інші тварини;
- забороняється застосовувати негуманні методи умертвіння тварин, що призводять до загибелі від задушшя, електричного струму, больових ін'єкцій, отруєння, курареподібних препаратів, перегріву, та інші больові методи;

Стаття 24. Вилов та тимчасова ізоляція домашніх тварин
Вилов собак, котів та інших домашніх тварин окремими громадянами забороняється, крім випадків, коли ці тварини є небезпечними для оточуючих та проявляють агресивність, створюючи загрозу безпеці людей.
Последний раз редактировалось Monde 31 янв 2012, 21:15, всего редактировалось 1 раз.
Нет ничего тайного, что не стало бы явным.


Вернуться в «Законы и правовые нормы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость

cron
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru