Форум убийц или СУСЛиК ортодоксальный

Установленные лица отравителей и пропагандистов отравления животных в России и Украине
Apache_Nide
Analytics
Сообщения: 1117
Зарегистрирован: 22 июл 2013, 23:38

Форум убийц или СУСЛиК ортодоксальный

Сообщение Apache_Nide » 08 июн 2015, 18:44

Похоже камрадов ожидают новые неприятные сюрпризы. Кстати, они о них еще не знают.

Аватара пользователя
Monde
Site Admin
Сообщения: 8352
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 16:09
Откуда: Terra

Форум убийц или СУСЛиК ортодоксальный

Сообщение Monde » 01 июл 2015, 17:13

Химик007 писал(а):Отправлено 01 Декабрь 2011 - 14:57
Через год, когда на нашем Форуме будет больше 20тыс пользователей :) а это безусловно будет, экстраполировать не сложно. Победа будет за нами


Изображение

Что-то пошло не так. Идея не дала всходы на которые рассчитывали дохи.
Нет ничего тайного, что не стало бы явным.

Тизифона
Новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 июл 2015, 16:06

Картотека отравителей и их пропагандистов

Сообщение Тизифона » 07 июл 2015, 13:20

viewtopic.php?p=59973

Все эти люди очень опасны для общества. По-хорошему, их надо изолировать в отдельную резервацию навечно, и пусть бы они там упражнялись во всех способах уничтожения друг на друге.
А еще лучше- поставить их к стенке, ничего бы человечество не потеряло. А вздохнуло свободно, избавившись от грязи и отбросов.
Последний раз редактировалось Monde 07 июл 2015, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенос поста и добавление ссылки на тему

Аватара пользователя
Monde
Site Admin
Сообщения: 8352
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 16:09
Откуда: Terra

Форум убийц или СУСЛиК ортодоксальный

Сообщение Monde » 19 мар 2016, 15:36

Тов. дохи, вы там кого ловите, мандюков или своих кого вычисляете, кто еще остался на СУСЛиКе кроме группы аборигенов?

Изображение
Нет ничего тайного, что не стало бы явным.

Аватара пользователя
Monde
Site Admin
Сообщения: 8352
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 16:09
Откуда: Terra

Форум убийц или СУСЛиК ортодоксальный

Сообщение Monde » 26 сен 2016, 15:39

viewtopic.php?f=11&t=8933

«Зачем догхантеры убивают бродячих собак? Один за всіх» Телеканал СТБ

phpBB [video]


phpBB [video]


phpBB [video]


phpBB [video]
Нет ничего тайного, что не стало бы явным.

Аватара пользователя
Monde
Site Admin
Сообщения: 8352
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 16:09
Откуда: Terra

Форум убийц или СУСЛиК ортодоксальный

Сообщение Monde » 24 окт 2016, 14:18

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

The National Academy of Sciences of Ukraine
INSTITUTE OF ECONOMIC AND LEGAL RESEARCH

01032, м. Київ 32, бульвар Тараса Шевченка, 60
E-mail: oflfice.iepd@nas.gov.ua. http://www.iepd.dn.ua тел. (044) 200-55-68
ЄДРПОУ [Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України] 13530946

№ 299/336 від 12 жовтня 2016 р.

На Ваше звернення від 22.08.2016 р. «Про звільнення з посади вченого секретаря Інституту економіко-правових досліджень НАН України Кременовьскої Ірини Володимирівни», отримане канцелярією Інституту 26 серпня 2016 року (вхідний номер 122/299), повідомляємо наступне.

З метою перевірки інформації, викладеної у зверненні, наказом була створена комісія (наказ № 40-А від 29.08.2016 p.). За результатами перевірки встановлено, що окремі факти знайшли підтвердження. Це стосується, зокрема, використання службового положення під час розміщення наукових праць, які не мають відношення до тематики науково-дослідної роботи Інституту; використання робочого часу та виробничої бази Інституту не за призначенням, а також уникнення обговорення результатів власних досліджень на фаховому рівні; нехтування загальними засадами функціонування наукового співтовариства, а саме: проведення досліджень, які суперечать принципам гуманізму та вчинення інших дій.

Решта фактів, викладених у зверненні, зокрема, використання логотипу НАН України для протиправної діяльності, а саме пропаганди культу насильства і жорстокості і наклепницької діяльності щодо громадян і їх об’єднань, сайту НАН України - для пропаганди жорстокості та закликів до вбивства тварин, наукових журналів - для популяризації догхантерської ідеї, - підтвердження не знайшли (протокол засідання комісії № 1 від 22.09.2016 p.).

Правових підстав для звільнення Кременовської І.В., вичерпний перелік яких наведений у ст.ст. 40, 41 КЗпП України, комісією не виявлено.

Результати перевірки були обговорені на зібранні трудового колективу Інституту (протокол № 5 від 27.09.2016 p.). За результатами обговорення ухвалено рішення вважати неприйнятним жорстоке поводження з тваринами; погодитися з висновком комісії з перевірки інформації щодо Кременовської І.В; визнати, що в діях Кременовської І.В. є ознаки порушення загальних засад моральної поведінки вчених, зазначених у Етичному кодексі ученого України, висловити занепокоєння щодо належного ставлення Кременовської І.В. до проведення науково-дослідної роботи, що може вплинути на якість кінцевого результату, та звернутися з цього приводу до адміністрації.

Додатково повідомляємо, що Кременовську І.В. звільнено за власним бажанням (наказ № 50 від 03.10.2016 p.), у зв’язку з чим виконання обов’язків вченого секретаря Інституту покладено на іншого співробітника.

Директор інституту
член-кореспондент НАПрН України
доктор юридичних наук, профессор
Заслужений юрист України В. А. Устименко

ПЕРЕВОД:

Национальная академия наук Украины
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

The National Academy of Sciences of Ukraine
INSTITUTE OF ECONOMIC AND LEGAL RESEARCH

01032, г. Киев 32, бульвар Тараса Шевченко, 60
E-mail: oflfice.iepd@nas.gov.ua. http://www.iepd.dn.ua тел. (044) 200-55-68
ЕГРПОУ [Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины] 13530946

№ 299/336 от 12 октября 2016

На Ваше обращение от 22.08.2016 г. «Об освобождении от должности ученого секретаря Института экономико-правовых исследований НАН Украины Кременовской Ирины Владимировны», полученное канцелярией Института 26 августа 2016 (входящий номер 122/299), сообщаем следующее.

С целью проверки информации, изложенной в обращении, приказом была создана комиссия (приказ № 40-А от 29.08.2016 p.). По результатам проверки установлено, что отдельные факты нашли подтверждение.

Это касается, в частности, использования служебного положения при размещении научных работ, которые не имеют отношения к тематике научно-исследовательской работы Института; использования рабочего времени и производственной базы Института не по назначению, а также уклонения от обсуждения результатов собственных исследований на профессиональном уровне; пренебрежение общими принципами функционирования научного сообщества, а именно: проведение исследований, которые противоречат принципам гуманизма и совершение других действий.

Остальные фактов, изложенных в обращении, в частности, использование логотипа НАН Украины для противоправной деятельности, а именно пропаганды культа насилия и жестокости и клеветнической деятельности в отношении граждан и их объединений, сайта НАН Украины - для пропаганды жестокости и призывов к убийству животных, научных журналов - для популяризации догхантерской идеи - подтверждения не нашли (протокол заседания комиссии № 1 от 22.09.2016 p.).

Правовых оснований для освобождения Кременовской И. В., исчерпывающий перечень которых приведен в ст 40, 41 КЗоТ Украины, комиссией не выявлено.

Результаты проверки были обсуждены на собрании трудового коллектива Института (протокол № 5 от 27.09.2016 p.). По результатам обсуждения принято решение считать неприемлемым жестокое обращение с животными; согласиться с выводом комиссии по проверке информации о Кременовской И.В.; признать, что в действиях Кременовской И.В. есть признаки нарушения общих принципов нравственного поведения ученых, указанных в этический кодекс ученого Украины, выразить обеспокоенность относительно надлежащего отношения Кременовской И.В. к научно-исследовательской работы, которая может повлиять на качество конечного результата, и обратиться по этому поводу к администрации.

Дополнительно сообщаем, что Кременовская И.В. уволена по собственному желанию (приказ № 50 от 03.10.2016 p.), в связи с чем исполнение обязанностей ученого секретаря Института возложено на другого сотрудника.

Директор института
член-корреспондент НАПрН Украины
доктор юридических наук, профессор
Заслуженный юрист Украины В. А. Устименко

Изображение Изображение
Нет ничего тайного, что не стало бы явным.

Аватара пользователя
Monde
Site Admin
Сообщения: 8352
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 16:09
Откуда: Terra

Форум убийц или СУСЛиК ортодоксальный

Сообщение Monde » 19 янв 2017, 15:31

phpBB [video]
Нет ничего тайного, что не стало бы явным.

juan
Новичок
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 31 авг 2017, 14:10

Форум убийц или СУСЛиК ортодоксальный

Сообщение juan » 31 авг 2017, 14:15

Протухли как-то вреды уже

glen
Новичок
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10 ноя 2017, 19:45

Форум убийц или СУСЛиК ортодоксальный

Сообщение glen » 10 ноя 2017, 19:53

У дохлых непонятный приступ активности начался похоже)

Аватара пользователя
Monde
Site Admin
Сообщения: 8352
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 16:09
Откуда: Terra

Форум убийц или СУСЛиК ортодоксальный

Сообщение Monde » 13 ноя 2017, 21:59

glen писал(а):Источник цитаты У дохлых непонятный приступ активности начался похоже

Всё просто - у загнанных нет возможности соскочить, даже если очень хочется. Потому вынуждены тусить в одном месте, помимо своей воли, даже несмотря на нулевой эффект.
Нет ничего тайного, что не стало бы явным.

starion
Новичок
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 01:29

Форум убийц или СУСЛиК ортодоксальный

Сообщение starion » 21 апр 2018, 00:10

В этой теме очень много несправедливого и обидного. Есть догхантеры и есть живодеры, а вы всех в одну кучу сваливаете.

Аватара пользователя
Monde
Site Admin
Сообщения: 8352
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 16:09
Откуда: Terra

Форум убийц или СУСЛиК ортодоксальный

Сообщение Monde » 21 апр 2018, 20:00

starion писал(а):В этой теме очень много несправедливого и обидного. Есть догхантеры и есть живодеры, а вы всех в одну кучу сваливаете.


Что не справедливо и обидно?
Не все дохи живодеры и не все живодеры дохи? Ну да, круг живодеров шире. Кто же спорит...
Нет ничего тайного, что не стало бы явным.

Аватара пользователя
Monde
Site Admin
Сообщения: 8352
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 16:09
Откуда: Terra

Форум убийц или СУСЛиК ортодоксальный

Сообщение Monde » 13 июн 2018, 14:12

Арест Святогора

phpBB [video]
Нет ничего тайного, что не стало бы явным.

Мирон
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 02 фев 2019, 02:12

Форум убийц или СУСЛиК ортодоксальный

Сообщение Мирон » 29 июн 2019, 12:58

juan писал(а):Протухли как-то вреды уже

таки да

StrongHold
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 13 июл 2017, 19:20

Форум убийц или СУСЛиК ортодоксальный

Сообщение StrongHold » 01 июл 2019, 20:49

А разьве не этого мы добивались?
Годами писали в разные инстанции, что б прикрыли сайт.А он сам взял и протух.Осталось там 3 петуха,кукарекают переодически.


Вернуться в «Отравители животных России и Украины»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Antoniovti и 9 гостей

cron
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru